Now showing items 1-20 of 21

 • Administrativní budova 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom diplomovej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie administratívnej budovy v meste Martin. Pôdorysné rozmery sú v tvare štvorca s rozmermi 40 m x 40 m. Raster stĺpov je 8m x 8m. Budova má 6 nadzemných ...
 • Lávka pro pěší a cyklisty ve městě Zvolen 

  Hric, Fedor
  Diplomová práca sa zaoberá drevenou konštrukciou lávky pre chodcov a cyklistov cez rieku Slatina v meste Zvolen a to vo variantnom usporiadaní. V prvej variante je lávka navrhnutá ako prostý oblúkový nosník z lepeného ...
 • Monolitická železobetonová nádrž 

  Kollárik, Adrián
  Diplomová práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí monolitickej železobetónovej nádrže. Súčasťou práce je technická správa, sprievodná správa k statickému výpočtu, výkresová dokumentácia, stavebný postup a ...
 • Monolitický suterén rekreačního objektu v Kronfelzově 

  Renczes, Gábor
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a posúdenie nosných častí rekreačného objektu - suterénu - v obci Kronfelzov. Súčasťou práce je technická práca, sprievodná správa k statickému výpočtu, statický výpočet, výkresové ...
 • Návrh a statická analýza domu ve tvaru obrácené pyramidy 

  Fleischerová, Beáta
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a statickou analýzou domu v tvare obrátenej pyramídy. Zostavenie 3D modelu a výpočet sú prevedené v programe Dlubal RFEM 5.20 pomocou metódy konečných prvkov. Jednými z hlavných cieľov ...
 • Návrh ocasních ploch a trupu soutěžního modelu letounu 

  Kminiaková, Tatiana
  Táto bakalárska práca sa zaoberá návrhom chvostových plôch a trupu nového súťažného letúna pre konštrukčnú súťaž SEA Aero Design East 2020. Úvod práce pojednáva o pravidlách súťaže a ich následnej analýze. Rešeršná časť ...
 • Návrh ŽB nosné konstrukce víceúčelového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom diplomovej práce je návrh a posúdenie ŽB nosnej konštrukcie viacúčelového objektu založeného na základovej doske. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program Scia Engineer 15. Dimenzované sú stropná doska, stĺpy ...
 • Ocelová konstrukce vícepodlažní budovy 

  Hasil, Tadeáš
  Predmetom bakalárskej práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie viacposchodovej budovy obchodného domu.Konštrukcia je navrhnutá pre oblasť Brno.Statický výpočet je riešený kombináciou ručného a programového riešenia v ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Ocelová nosná konstrukce výrobní haly s mostovým jeřábem 

  Štulrajterová, Terézia
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom a posúdením oceľovej nosnej konštrukcie dvojloďovej výrobnej haly obdĺžnikového pôdorysu so šírkou 32 m (20 + 12m) a dĺžkou 54,54 m (9modulov po 6 m). Hlavná loď má výšku 10 m a nachádza ...
 • Prefabrikovaný bytový dům ze stěnových panelů 

  Dobrovodský, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá statickým riešením prefabrikovaného bytového domu. Konkrétne statickým návrhom vybraných prvkov. Súčasťou práce je tiež projektová dokumentácia, výkresy tvaru a výstuže vybraných prvkov. Výpočtová ...
 • Prostorový ŽB rám průmyslového objektu 

  Body, Roman
  Cieľom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej konštrukcie priestorového ŽB rámu priemyselného objektu založeného na základovej doske. Konštrukcia je bez obvodového plášťa. Pre výpočet vnútorných síl je použitý program ...
 • Přepočet a variantní návrh ocelové konstrukce administrativní budovy JmP Brno - Radlas 

  Štulrajterová, Terézia
  Predmetom diplomovej práce je prepočet existujúcej konštrukcie, návrh, statické vyhodnotenie a ekonomické porovnanie dvoch nových variant existujúcej nosnej konštrukcie administratívnej budovy Jihomoravské plynárenské v ...
 • Rekonstrukce rodinného domu 

  Vitálišová, Barbora
  Bakalárska práca je zameraná na rekonštrukciu starého, tehlového domu, približne z roku 1950. Zvislý konštrukčný systém bol z plných pálených tehál a vodorovný nosný systém bol vybudovaný zo železobetónu. Rekonštrukcii ...
 • Rotační součást vyráběná na CNC stroji 

  Ratica, Filip
  Diplomová práca obsahuje prehľad vývoja číslicového riadenia obrábacích strojov a historický exkurz počiatkov číslicového riadenia. Práca sa zaoberá návrhom a predstavením súčiastky, a následne výpočtovou dokumentáciou ...
 • Statická analýza ocelové lávky pro pěší 

  Mareková, Adela
  Predmetom bakalárskej práce je statická analýza oceľovej lávky pre peších. Pomocou programu RFEM 5.16 sú vytvorené dva rôzne modely tejto konštrukcie. Prvý model je zostavený iba z vrchnej časti konštrukcie lávky, druhý ...
 • Statické řešení dílčí části železobetonové konstrukce 

  Prekopová, Pavlína
  Práca sa zaoberá rekonštrukciou rodinného domu. Jej cieľom je posúdenie stávajúcej stropnej koštrukcie a dimenzovanie výstuže z dôvodu chýbajúcich podkladov. Vnútorné sily na doske sú získané pomocu metódy konečných prvkov, ...
 • Stropní ŽB deska v průmyslovém objektu 

  Revayová, Veronika
  Bakalárska práca sa zaoberá spojitými železobetónovými krížom vystuženými stropnými doskami o štvorcovom pôdoryse. Nosnú konštrukciu tvoria železobetónové stĺpy s masívnymi prievlakmi. Jedná sa o železobetónový skelet. ...
 • Vícepodlažní budova pro administrativní účely 

  Lehocký, Peter
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie administrátívnej budovy ktorá prilieha k výrobnej hale, no nieje na nej saticky závislá. Objekt práce je situovaný v Brne. Pôdorysný tvar budovy je v tvare L. Osová vzdialenosť ...
 • Výpočet stropní konstrukce metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS 

  Juráň, Martin
  Vytvoriť konečne prvkový model stropnej konštrukcie pre výpočet normálového napätia za ohybu programom ANSYS. Vyhodnotiť vypočítané napätia a priehyby a porovnať s výsledkami jednoduchého ručného výpočtu. Extrémy týchto ...