Now showing items 1-2 of 2

  • Optimalizace komumikačních protokolů 

    Buno, Petr
    Tato práce se zabývá problematikou inteligentní domácnosti, analyzuje existující řešení a zaměřuje se na systém vyvíjený ve spolupráci s FIT VUT v Brně. Důraz je kladen na popis klientské aplikace pro ovládání a monitoring ...
  • Zabezpečená komunikace pro zařízení typu smartphone 

    Bocko, Dávid
    Tato diplomová práce se zabýva návrhem způsobu zabezpečení komunikace pro mobilní zařízení typu smartphone. Rozebírá problematiku přenositelnosti aplikací mezi jednotlivými operačními systémy, rozdíly operačních systému a ...