Now showing items 1-5 of 5

 • Marketingová strategie pre podnik Ing. Augustín Dobiš AD SPECTRUM 

  Harant, Vladimír
  Diplomová práce je projektem marketingové a komunikační strategie výrobní firmy. Práce obsahuje situační analýzu současného stavu a to včetně hodnocení slabých a silných stránek firmy, jejích příležitostí a hrozeb a na ...
 • Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek 

  Dosedlová, Petra
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Zjistit současný stav firmy a podat následná východiska, jež by měla za cíl budoucí růst podniku. Cílem mé práce je vytvořit návrh ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Krejčí, Andrea
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu firmy Studyline s. r .o. a návrhem inovace, kterým je realizace jazykové školy v Brně. Cílem práce je navrhnout funkční marketingovou strategii, která bude reálně ...
 • Návrh marketingové strategie pro firmu 

  Hrbatová, Jana
  Diplomová práce se zabývá analýzou současného stavu podniku působícím ve vinařském odvětví. Cílem práce je návrh marketingové strategie, která se týká přechodu z výroby konvenčních vín na výrobu biovín. Součástí práce je ...
 • Návrh marketingové strategie značky Schwarzwolf outdoor 

  Jaroš, Martin
  V diplomové práci je popsán návrh marketingové strategie společnosti iMi Partner, a.s. pro vstup vlastní produktové značky Schwarzwolf outdoor na nové trhy. Návrhová část obsahuje souhrn opatření pro docílení expanze ...