Now showing items 1-20 of 33

 • Analýza vybrané firmy 

  Londinová, Iveta
  Diplomová práce se zabývá komplexním posouzení společnosti XYZ s.r.o. v letech 2006 až 2010. První část je věnována teoretickým poznatkům finanční analýzy a představení společnosti. Ve druhé části jsou tyto poznatky využity ...
 • Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad 

  Smolová, Linda
  Bakalářská práce „Analýza vybraných ekonomických ukazatelů firmy pomocí časových řad“ je zaměřena na zhodnocení výkonnosti firmy PROPLAST, spol. s r. o. Práce je tvořena charakteristikou podniku a vývojem časových řad ...
 • Controllingový systém podniku 

  Dosedělová, Iva
  Diplomová práce analyzuje problémy controllingového systému ve společnosti zabývající se poskytováním služeb v oblasti autodopravy a obchodní činností. Obsahuje návrhy řešení, jejichž aplikací dojde ke zkvalitnění a ...
 • Finanční výkonnost vybraných pojišťoven na českém a německém trhu 

  Filipovičová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá finančním zdravým vybraných pojišťoven na českém a německém trhu za období let 2010 – 2014. Obsahem práce je externí analýza vybraných pojišťoven na základě poměrových ukazatelů využívaných v ...
 • Hodnocení financní situace spolecnosti SPIN SERVIS s.r.o. a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Tomáš
  Bakalářská práce hodnotí ekonomickou situaci společnosti SPIN SERVIS s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy v rozmezí let 2008 - 2011. Analýza jednotlivých ukazatelů prozkoumá finanční zdraví společnosti a doporučí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Brázdová, Andrea
  Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení finanční situace společnosti Ptáček – velkoobchod, a.s. v letech 2010-2014 za použití vybraných metod finanční analýzy. První část práce popisuje teoretická východiska, která jsou ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Meluzínová, Jana
  Cílem předložené diplomové práce je kompletní zhodnocení finanční situace společnosti. Pomocí elementárních metod finanční analýzy je vyhodnocen současný stav. Dále je práce zaměřena na návrhy, jejichž cílem je zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Milion, Radek
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti EISBERG, a.s. v letech 2005 – 2009 na základě vybraných metod finanční analýzy. Diplomová práce obsahuje návrhy možných řešení zjištěných problémů, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Andrýsková, Stanislava
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Vetropack Moravia Glass, akciová společnost v období let 2002 – 2006 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Machačová, Lenka
  Tato diplomová práce hodnotí na základě firemních podkladů finanční situaci podniku. Využívá metod finanční analýzy, které umožňují vyhodnocovat jednotlivé ukazatele. Na základě analýzy jednotlivých ukazatelů a soustav ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hryciow, Barbora
  Tato diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební společnost v letech 2007-2011, prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Na jejím základě formulujeme vhodné návrhy ke zlepšení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grossová, Eva
  Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace podniku v letech 2007-2011. V diplomové práci jsou aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kolářová, Kamila
  Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku BODOS Czechia a. s. v letech 2006 až 2010. Cílem této práce je analýza součastného finančního stavu společnosti a návrh možnosti pro zlepšení součastné finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Krchňáková, Denisa
  Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu finanční situace společnosti MERIT GROUP, a. s. za období v letech 2008 – 2014 s uplatněním zvolených metod a ukazatelů finanční analýzy, pomocí kterých vytváří návrh možných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bureš, Ivo
  V této bakalářské práci je provedena finanční analýza firmy REDA a.s. za období let 2009 až 2013. Teoretická část definuje pojmy a objasňuje jednotlivé finanční ukazatele. Praktická část obsahuje samotnou finanční analýzu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hrbáčková, Jana
  Předmětem diplomové práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je v první části stručná charakteristika společnosti Teplárny Brno, a.s. a zhodnocení současného stavu firmy. Druhá část se zabývá ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bednář, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace podniku ModusLink Czech Republic s.r.o. pomocí vybraných metod finanční analýzy. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na vymezení základních pojmů finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hégrová, Šárka
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Cat Cut, s.r.o. v období let 2010 – 2013 včetně, na základě účetních výkazů firmy. V první části se práce věnuje metodám finanční analýzy, kde jsou jednotlivé ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balšínková, Jana
  Tato diplomová práci hodnotí finanční situaci společnosti Olma, a.s. v letech 2003- 2007 prostřednictvím vybraných metod finanční analýzy. Práce obsahuje návrhy možných řešení a doporučení ke zlepšení finanční situace ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrlíková, Petra
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zabývá finanční analýzou. Teoretická část je zaměřena na vybrané ukazatele finanční analýzy, pomocí kterých je v praktické části ...