Now showing items 1-1 of 1

  • REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI 

    Mokrý, Tomáš
    V bakalářském projektu řeším holandskou část kroměřížské květné zahrady řeším návaznost na stávající budovy. Cílem práce je návrh využití a úpravy celé plochy předpolí květné zahrady.