Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace QoS v přístupové síti 

    Adámek, David
    Tato diplomová práce se zabývá počítačovými sítěmi, které hrají důležitou roli ve fungování dnešní společnosti. Na tyto sítě jsou dnes kladeny stále větší nároky co se týče propustnosti a kvality služeb, a to díky stále ...
  • Zajištění kvality služeb pomocí protokolu MPLS 

    Henzl, Václav
    Cílem této semestrální práce je vytvoření modelu MPLS sítě v programovém vybavení OPNET Modeler a následné simulování chování této sítě se zaměřením na zajištění kvality služeb. Tato práce obsahuje teoretický úvod do ...