Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza vymáhání pohledávek v kapitálové společnosti 

  Papadopoulos, Ioannis
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání pohledávek ve společnosti PROFI PROFI, s. r. o. Teoretická část se zaměřuje na právní úpravu pohledávek, jejich vznik, zajištění, zánik a vymáhání. Cílem bakalářské práce ...
 • Analýza zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti RS ELEKTRO, s. r. o. 

  Sladká, Lenka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část je zaměřena na vznik, zajištění, promlčení a vymáhání pohledávek. Dále je zde nastíněno účtování o pohledávkách a vliv pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Kouřilová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část definuje pohledávky z ekonomického, daňového, právního i účetního hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Vlčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zajištění a vymáhání pohledávek po splatnosti ve společnosti Tawesco s.r.o.. Teoretická část specifikuje pohledávky, jejich vznik, zajištění a vymáhání z právního, daňového, účetního ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Matoušková, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Nejprve jsou vymezeny základní pojmy z právního, účetního, ekonomického a daňového hlediska. Analytická část ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Drlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Balabánová, Pavla
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. V teoretické části jsou definována právní, daňová, účetní a ekonomická hlediska. V analytické části jsou zkoumány pohledávky ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hrbáčková, Kristýna
  Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek, u kterých uplynula doba splatnosti. Teoretická část se věnuje objasnění pojmů spojených se zajištěním a vymáháním pohledávek. Dále se zabývá různými způsoby vymáhání ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Picková, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na řešení problému konkrétního podnikatele s vymáháním pohledávek. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky a to z hlediska právního a ekonomického. Dále se v teoretické části nacházejí ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Hudlíková, Anežka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vymáhání a zajištění pohledávek. Práce je rozdělena do několika částí. Teoretická část charakterizuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. Analytická ...
 • Pohledávky v kapitálové společnosti 

  Lečbychová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku pohledávek z obchodních vztahů. Na základě zjištěných skutečností z provedeného rozboru pohledávek ve vybraném podniku jsou doporučena opatření, která by mohla vést k zefektivnění ...
 • Řízení pohledávek v obchodní korporaci 

  Kolářová, Alena
  Diplomová práce se zabývá řízením pohledávek ve vybrané obchodní korporaci, konkrétně řízením pohledávek z obchodních vztahů. S ohledem na vývoj a stav pohledávek ve společnosti ve sledovaném období jsou navržena opatření, ...
 • Zajištění a vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Konečná, Pavlína
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zajištění a vymáhání pohledávek a je rozdělena na tři části. Teoretická část, která slouží jako podklad pro vypracování analytické části, vymezuje pohledávky z právního, daňového, ...
 • Zajištění a vymáhání závazků 

  Kladivo, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním a zajištěním pohledávek. Konkrétně jde o pohledávky, jejichž lhůta splatnosti již vypršela. Teoretická část definuje pohledávky z právního, účetního, daňového a ekonomického hlediska. ...