Now showing items 1-3 of 3

 • Evoluční algoritmy 

  Haupt, Daniel
  První část práce je teoretická a zabývá se optimalizací a evolučními algoritmy, které jsou používány k řešení složitých optimalizačních problémů. Konkrétně jsou popsány algoritmy diferenciální evoluce, genetický algoritmus, ...
 • Informační systém pro školy s automatickou tvorbou rozvrhů 

  Švadlenka, Jiří
  Tato práce se věnuje použitím informačního systému pro správu školní agendy. Školy jsou nuceny spravovat velké množství informací a to nejenom o svých studentech. Samotná problematika je velmi rozsáhlá a různorodá. Proto ...
 • Problém obchodního cestujícího s velkým počtem měst 

  Kukula, Lukáš
  Práce se zabývá řešením problému obchodního cestujícího s velkým počtem měst. Snahou je nalézt co nejkvalitnější řešení během krátké doby. Porovnány byly nejpoužívanější heuristiky, z nichž se nejefektivnější ukázala být ...