Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán na založení jazykové školy 

    Žatek, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení malé regionální jazykové školy. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace trhu a dalších analýz, obsahuje návrh řešení, který firmě ...
  • Založení nové společnosti 

    Bárta, Martin
    Předmětem této diplomové práce s názvem „Založení nové společnosti“ je příprava a zpracování podnikatelského plánu společnosti, která by se měla zabývat organizací a realizací komerčních táborů a vzdělávacích akcí pro děti ...