Now showing items 1-9 of 9

 • Konstrukce zakružovačky ocelových profilů 

  Křivohlávek, Pavel
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zakružovací stroj ocelových profilů. V úvodu je charakterizován zakružovací stroj a provedena rešerše továrně vyráběných stojů včetně jejich výrobců. Následuje návrh vlastních variant ...
 • Metody 3D ohybu 

  Kráčmar, Lukáš
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství a zabývá se přehledem moderních metod 3D ohybu součástí. V práci jsou uvedeny jednotlivé metody 3D ohybu, součásti, které se těmito metodami vyrábějí ...
 • Moderní metody zakružování 

  Fišar, Luboš
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia B2339-00 Strojní inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. Na základě literární studie problematiky plošného tváření a internetového průzkumu je v práci ...
 • Technologie pro ohýbání nesymetrického ocelového profilu 

  Walach, Lukáš
  Tato diplomová práce řeší stanovení procesních parametrů zadaného ohýbaného profilu včetně výpočtu odpružení. Hodnotí rozdíly a výhody dvou různých variant technologie výroby ohýbaného dílce. Prostého ohýbání a technologie ...
 • Technologie zakružování 

  Hejna, Jaroslav
  V práci je řešena rešerše technologie zakružování plechů. Tato technologie je vhodná pro výrobu jak rotačních součástí typu válce, tak kuželových dílů. Nejdříve je shrnuta technologická a fyzikální podstata technologie. ...
 • Výroba dílců zakružováním 

  Kunc, Vítězslav
  Projekt je vypracovaný v rámci bakalářského studia Strojního inženýrství předkládá přehled moderních metod zakružování. V literární studii jsou zhodnoceny jednotlivé moderní metody, stroje používané při výrobě zakružovaných ...
 • Výroba součásti z drátu 

  Pecinová, Hana Elisabetha
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby součásti – vějíře. Součást je vyráběna z tyče o průměru 4 mm, z materiálu ČSN 41 1343. Na základě literární studie problematiky ohýbání a zakružování ...
 • Výroba trubek tvářením 

  Szczygiel, Pavel
  Práce se zabývá základními metodami výroby trubek, především se zaměřuje na technologie výroby trubek švových. Posuzuje vhodnost a nevhodnost jednotlivých metod výroby a popisuje technologie a typy linek užívaných v praxi. ...
 • Zakružování pásů 

  Kornherr, Milan
  Tato práce řeší teoretický rozbor role plastické deformace u procesu zakružování pásů. Vysvětluje průběhy napětí při zatěžování a při odlehčování. Práce se dále zabývá výpočtem odpružení a ohybového momentu při určitém ...