Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rotace disku kola na aerodynamiku automobilu 

    Hanych, Jaroslav
    Rešeršní práce se zabývá vlivem rotace kola na aerodynamické charakteristiky automobilu. Jsou zde popsány různé metody využívané k simulaci rotace kola. Práce se zaměřuje zejména na vymezení aerodynamických rozdílů mezi ...