Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán na založení jazykové školy 

    Žatek, Pavel
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu na založení malé regionální jazykové školy. Na základě teoretických poznatků, analýzy současné situace trhu a dalších analýz, obsahuje návrh řešení, který firmě ...
  • Podnikatelský plán pro založení jazykové školy 

    Chvalinová, Jana
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu, zaměřeného na založení podniku, jehož hlavní činností bude jazykové vzdělávání osob. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky pro založení podniku, ...