Now showing items 1-20 of 65

 • Podnikatelský plan pro založení video studia 

  Matulová, Veronika
  Předmětem diplomové práce je zpracování reálného podnikatelského plánu pro založení společnosti M. Matula Productions. Na základě teoretických poznatků, zpracovaných analýz vnějšího i vnitřního okolí podniku a průzkumu ...
 • Podnikatelský plán 

  Kocmanová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá reálným problémem založení podniku v oblasti doučování a hlídání dětí ve městě Brně a jeho okolí. Po důkladném prozkoumání vnějšího a vnitřního prostředí je navržen vhodný podnikatelský záměr, ...
 • Podnikatelský plán 

  Bártová, Jana
  Tématem diplomové práce je zpracování uceleného návrhu podnikatelského plánu na založení fitness centra s posilovnou a kondičními tréninky. Teoretická část je zaměřena na základní informace o podnikatelském plánu. Návrhová ...
 • Podnikatelský plán 

  Koblerová, Eliška
  Tématem závěrečné práce je „Podnikatelský plán“. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol. První kapitola obsahuje teoretická východiska. Ve druhé kapitole je vypracována podrobná analýza. Třetí a zároveň také poslední ...
 • Podnikatelský plán a jeho rizika 

  Slabý, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem na založení E-sport baru. Na základě vypracování kritické analýzy rizik, marketingového výzkumu, analýzy trhu má tato práce za úkol navrhnout konkrétní plán, dle které ...
 • Podnikatelský plán na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč 

  Hakl, Lukáš
  Diplomová práce se zaměřuje na vypracování reálného podnikatelského plánu na založení kavárny v obchodním centru STOP SHOP Třebíč. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první části jsou vymezeny problémy a cíle práce. V druhé ...
 • Podnikatelský plán poskytování kadeřnických služeb ve Vracově 

  Raiskubová, Lucie
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení kadeřnictví ve Vracově v Jihomoravském kraji. Kadeřnictví bude provozováno jako živnost fyzické osoby. Návrh celého podnikatelského plánu vychází z ...
 • Podnikatelský plán pro poskytování služeb studentům 

  Maštalíř, Jan
  Předmětem mé bakalářské práce je příprava na realizaci podnikatelského záměru. Práce se zabývá řešením základních problémů souvisejících jak s marketingem a českou legislativou s podnikáním spojenou, tak i výběrem formy ...
 • Podnikatelský plán pro založení cestovní agentury 

  Tmejová, Miloslava
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení cestovní agentury. Na základě teoretických poznatků a provedených analýz je zpracován podnikatelský plán, který bude sloužit jako podklad pro vybudování ...
 • Podnikatelský plán pro založení Domova pro seniory 

  Blahová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení soukromého domova pro seniory. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti poskytování sociálních a ubytovacích služeb ...
 • Podnikatelský plán pro založení funkčního fitness centra 

  Posádková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro založení funkčního fitness centra. Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části, jsou vysvětleny základní pojmy související s prací, které ...
 • Podnikatelský plán pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy 

  Glatzner, David
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení hotelu a výcvikového střediska pro psy v obci Kunštát na Moravě. Návrh vychází z analýzy potřeb trhu. Průzkum trhu je primárně založen na dotazníkovém šetření ...
 • Podnikatelský plán pro založení internetové prodejny 

  Stašek, Michal
  Diplomová práce je zaměřená na sestavení reálného a proveditelného podnikatelského plánu pro založení internetové prodejny s pánskou módou. Podnik bude založen jako společnost s ručením omezením. Obsahem práce je vyhodnocení ...
 • Podnikatelský plán pro založení jazykové školy 

  Chvalinová, Jana
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby podnikatelského plánu, zaměřeného na založení podniku, jehož hlavní činností bude jazykové vzdělávání osob. V práci jsou shrnuty teoretické poznatky pro založení podniku, ...
 • Podnikatelský plán pro založení kavárny 

  Bubeníčková, Lucie
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení literární kavárny v obci Hustopeče u Brna. Návrh vychází z analýzy trhu a marketingového průzkumu, ze kterých vyplývá, jaká je velikost trhu, konkurence na trhu ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku 

  Hlavničková, Irena
  Tato bakalářská práce se zabývá založením společnosti, která v našich podmínkách není tak častá. Tématem této práce je založení menší prodejny s cukrářskými a pekařskými potřebami se sídlem ve městě Brně. Práce též obsahuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský plán pro založení maloobchodní prodejny 

  Volfová, Kateřina
  Tato diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru na založení maloobchodní prodejny a internetového obchodu v oblasti korálkových potřeb. Zvláštní pozornost při sestavení tohoto podnikatelského plánu je ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Beránková, Zuzana
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy ve městě Olomouc, jako společnosti s ručením omezeným. Návrh reaguje na existenci tržní mezery, která vytváří dostatečný prostor pro ...
 • Podnikatelský plán pro založení soukromé anglické školky 

  Langerová, Věra
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského plánu pro založení soukromé anglické školky ve městě Brno. Diplomová práce je složena ze tří základních částí. V úvodní části jsou shrnuty teoretické poznatky potřebné pro ...