Now showing items 1-20 of 57

 • Analýza a návrh změn systému hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. 

  Zoufalá, Kamila
  Bakalářská práce se zabývá systémem hodnocení a odměňování pracovníků ve společnosti GB-geodezie, spol. s r.o. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením základních pojmů, které jsou spjaty s hodnocením a odměňováním ...
 • Analýza motivace a návrh změny ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. 

  Jančíková, Kateřina
  Bakalářská práce analyzuje současnou motivaci zaměstnanců ve společnosti ČKD Blansko Holding, a. s. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy motivace a odměňování zaměstnanců. V praktické části je zkoumán současný ...
 • Analýza motivace zaměstnanců a návrhy stimulačních nástrojů 

  Plíšková, Pavla
  Předmětem diplomové práce je vliv motivace a stimulace v podniku na pracovní výkon zaměstnanců. Vymezuje pojmy motivace a stimulace, určuje motivační zdroje a stimulační prostředky v podniku. Analyzuje situaci v podniku ...
 • Analýza systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti 

  Jánková, Petra
  Diplomová práce je věnována systému zaměstnaneckých benefitů ve vybrané společnosti. Základním cílem je analyzovat současný stav zaměstnaneckých výhod a na základě provedené analýzy definovat jednotlivé zaměstnanecké výhody, ...
 • Faktory ovlivňující pracovní motivaci a spokojenost zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Robeová, Dagmar
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace a spokojenosti zaměstnanců ve společnosti Jihomoravská armaturka spol. s r.o. Teoretická část pojednává o teorii pracovní motivace a faktorech spokojenosti ...
 • Motivace a evaluace zaměstnanců ve vybraném podniku 

  Fedrová, Lenka
  Cílem mé diplomové práce je navržení systému motivace, evaluace a odměňování zaměstnanců ve vybraném podniku. V teoretické části jsou shrnuty poznatky, které byly načerpány z odborné literatury a tyto poznatky jsou následně ...
 • Motivace a hodnocení zaměstnanců ČSOB a.s. 

  Kratochvíl, David
  Předmětem mojí diplomové práce je analýza motivačního programu a procesu hodnocení ve společnosti ČSOB a.s. V teroretické části jsou uvedena teoretická východiska dané problematiky. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Motivace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve firmě Česká zbrojovka a.s. 

  Pospíšilová, Klára
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku motivace, stimulace a stabilizace klíčových zaměstnanců ve společnosti Česká zbrojovka a.s. Cílem této práce je zjistit nedostatky stávajícího systému motivace zaměstnanců v ...
 • Motivace a stimulace zaměstnancu ve společnosti JAP Trading s.r.o 

  Krenželok, Adam
  Předmětem mé diplomové práce na téma „Motivace a stimulace zaměstnanců určitého podniku“ je analýza motivačního programu společnosti JAP Trading s.r.o. V teoretické části jsou představena teoretická východiska dané ...
 • Motivační systém ve výrobním podniku 

  Peterková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá motivačním systémem ve výrobním podniku. Zaměřuje se především na zlepšení současného stavu, který je analyzován prostřednictvím dotazníkového šetření. Výstupem jsou doporučení k zefektivnění ...
 • Návrh efektivnějšího odměňování zaměstnanců 

  Dočekalová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá problematikou odměňování zaměstnanců v konkrétní firmě. Odměňování je velice účinným motivačním faktorem. Proto musí být systém odměňování spravedlivý a zaměstnancům zcela jasný. Na základě analýzy ...
 • Návrh motivační příručky pro manažery společnosti 

  Kareš, Martin
  Diplomová práce se zaměřuje na motivační systém ve výrobní společnosti. Na základě provedených analýz navrhuje řešení na zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Výsledkem je nový systém benefitů a motivační příručka.
 • Návrh motivačního programu pro obchodní společnost. 

  Šmehlíková, Petra
  Diplomová práce se zabývá návrhem nového motivačního programu v obchodní společnosti. Na základe prozkoumání současného stavu motivace a spokojenosti zamestnanců je společnosti navržen nový motivační program, který zvyšuje ...
 • Návrh motivačního systému a odměňování pracovníků ve společnosti STORMWARE, s.r.o. 

  Tlačbabová, Zuzana
  Cílem diplomové práce je návrh nového systému odměňování a motivace pracovníků ve společnosti STORMWARE s.r.o. Teoretická část je zaměřena na mzdovou problematiku, formy odměňování a motivaci. Na základě průzkumu je zhodnocen ...
 • Návrh motivačního systému firmy 

  Häusler, Miroslav
  Diplomové práce se zabyvá návrhem motivačního systemu ve firmě. Prace je rozdělena do dvou častí. Teoretická část je zaměřena na pracovní motivaci a odměňování zaměstnanců. Praktická část obsahuje analyzu motivačního ...
 • Návrh motivačního systému společnosti 

  Tarčáková, Denisa
  Tato diplomová práce je zaměřena na motivační systém konkrétní společnosti, na jeho rozvoj a zlepšení. Na základě metody dotazníkového šetření je analyzován současný stav motivačního systému ve společnosti, a především ...
 • Návrh motivačního systému společnosti CONTIPRO GROUP s.r.o. 

  Barnetová, Eliška
  Tato diplomová práce se orientuje na rozvoj a zlepšení motivačního systému společnosti Contipro Group. Pomocí vnitropodnikových zdrojů a dotazníkového výzkumu je analyzován současný stav motivačního systému. S ohledem na ...
 • Návrh na zlepšení motivačního systému ve vybrané společnosti 

  Skládalová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou pracovní motivace. Orientuje se na zlepšení motivačního systému v konkrétní společnosti. Prostřednictvím provedených průzkumů je analyzován stávající motivační systém společnosti. ...
 • Návrh na zlepšení systému odměňování zaměstnanců vybrané společnosti 

  Jandová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou systémů odměňování zaměstnanců. Jsou v ní vysvětleny teoretické pojmy, které tato problematika zahrnuje a je v ní analyzována konkrétní společnost se zaměřením na její systém ...
 • Návrh na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti 

  Vrtílková, Eva
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení zaměstnaneckých benefitů ve společnosti. Teoretická část je věnována shrnutí poznatků týkajících se oblasti řízení lidských zdrojů a jejich hodnocení a odměňování. Velká část ...