Now showing items 1-10 of 10

 • Analýza MSP pomocí časových řad 

  Zachovalová, Pavla
  Bakalářská práce je zaměřena na analýzu a následnou prognózu vybraných ekonomických ukazatelů malých a středních podniků v České republice pomocí statistických metod.
 • Návrh na efektivní slaďování pracovního a soukromého života ve vybrané organizaci 

  Večerková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá systémem flexibilních úvazků, který je v západním světě již poměrně dost rozvinutým a několik let zaběhnutým procesem, ale pro Českou republiku je to poměrně novým tématem. Cílem diplomové práce ...
 • Návrh průmyslové zóny pro region Telč 

  Komárek, Leonard
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s výstavbou průmyslových zón, v regionu Telč. Zaměřuje se zejména na rozvoj průmyslu a využití lidských zdrojů. Obsahuje návrhy možných řešení těchto problémů, především ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Kroměříž 

  Šušlíková, Monika
  Tato diplomová je zaměřena na problematiku nezaměstnanosti v okrese Kroměříž v letech 2005 – 2009. Práce obsahuje analýzu nezaměstnanosti dle kategorií, jako jsou pohlaví, věk, vzdělání, aj. Dále se zabývá problematikou ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Prostějov 

  Vinkler, Luboš
  Tato diplomová práce analyzuje problematiku nezaměstnanosti v okrese Prostějov od roku 2003 do konce první poloviny roku 2007. Obsahuje rozbor struktury nezaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti, věku a vzdělání. ...
 • Návrhy na snížení nezaměstnanosti v okrese Vyškov 

  Piňous, Ondřej
  Diplomová práce se zaměřuje na návrhy v oblasti snižování nezaměstnanosti v okrese Vyškov. Cílem je snížení míry nezaměstnanosti a zvýšení uplatnitelnosti uchazečů o zaměstnání na trhu práce. Analyzuje aktuální situaci ...
 • Posouzení ekonomických ukazatelů podniku pomocí časových řad 

  Romášek, Štěpán
  Bakalářská práce je zaměřena na použití statistických nástrojů, časových řad a regresní analýzy jako efektivních nástrojů pro ohodnocení charakteristik podniku, zejména ekonomických ukazatelů souvisejících s makroekonomickým ...
 • Studie zaměstnanosti v atletických klubech města Brna 

  Šaršonová, Michaela
  Tato práce se zabývá studií zaměstnanosti v atletických klubech města Brna. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy. Poté se práce zaměřuje na specifikace jednotlivých atletických klubů. Jsou zde rozebrány kvalifikace ...
 • Vizualizace statistických dat České republiky 

  Rybnikářová, Hana
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci informačního systému, který vizualizuje statistická data České republiky z oblasti zaměstnanosti, nezaměstnanosti a průměrné mzdy obyvatel. Jeho cílem je přiblížení ...
 • Vliv stavebního spoření na českou ekonomiku 

  Bergerová, Sandra
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy týkající se oblasti stavebního spoření. Cílem této práce je identifikovat dopad stavebního spoření na českou ekonomiku. V první části jsou popsány obecné ...