Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh na zlepšení pracovních podmínek v podniku 

  Machačová, Lenka
  Bakalářská práce analyzuje na základě podnikových materiálů, dotazníkového šetření a rozhovorů se zaměstnanci i zaměstnavateli podniku pracovní podmínky podniku KON-KYS s.r.o. Poskytuje informace o současném stavu pracovních ...
 • Návrh změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Frkal, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem změny systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti AGROPT, spol. s r.o. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. Teoretická část popisuje základní pojmy ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Prokopová, Ester
  Bakalářská práce je zaměřena na oblast hodnocení a odměňování zaměstnanců ve společnosti ADZX, a. s. a následné vypracování návrhů změn. Základem je dotazníkové šetření zorganizované mezi zaměstnanci s cílem zjistit jejich ...
 • Zaměstnanecké benefity 

  Lohniská, Aneta
  Bakalářská práce se zaměřuje na teoretickou oblast zaměstnaneckých benefitů a praktické užití v konkrétní firmě. Cílem je vyhodnotit daňové zatížení firmy a spokojenost zaměstnanců s nabídkou zaměstnaneckých výhod. Následně ...