Now showing items 1-6 of 6

 • Návrh motivačního programu ve společnosti Mountain Gifts, Inc. 

  Šourková, Lucia
  Táto práca sa zaoberá problematikou motivácie zamestnancov spoločnosti Mountain Gifts, Inc. Cieľom práce je navrhnúť motivačný program pre spoločnosť na základe analýz súčasného stavu spoločnosti a návrhom vhodných ...
 • Návrh motivačního systému zaměstnanců báňské společnosti 

  Dubnický, Marek
  Táto bakalárska práca rieši nedostatky motivačného systému zamestnancov v podniku Hornonitrianske bane Prievidza a.s. V úvodnej časti sú zhrnuté teoretické znalosti a druhá časť obsahuje oboznámenie s podnikom a analýzu ...
 • Návrh změn systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti 

  Gatialová, Martina
  Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti LEGARDE s.r.o. Je rozdelená na tri časti. Prvá časť charakterizuje pojmy v oblasti odmeňovania. Druhá časť obsahuje analýzu súčasného stavu ...
 • Súčasná forma hodnotenia a její vplyv na fluktuaci zamestnancov vo vybranom podniku 

  Lukačovičová, Veronika
  Diplomová práca je zameraná na vnímanie hodnotenia vybraného vzorku respondentov. Hlavným cieľom je popísať, analyzovať a spracovať daný systém hodnotenia, ktorý je dôležitým motivačným prvkom vo vybranom podniku v oblasti ...
 • Systém odměňování zaměstnanců 

  Bednáriková, Klaudia
  Bakalárska práca je zameraná na systém odmeňovania zamestnancov v spoločnosti AAF International. Svoju prácu som rozdelila na tri časti. Prvá časť charakterizuje všeobecne známe pojmy v oblasti odmeňovania. V druhej časti ...
 • Zaměstnanecký a výplatový informační systém 

  Ondria, Jozef
  Cieľom tejto práce bolo vytvorenie zamestnaneckého, výplatného informačného systému určeného pre zamestnávateľov. Informačný systém je postavený na dvoj-vrstvovej architektúre, pričom pre implementáciu bol zvolený MySQL ...