Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza předčištění pracovní látky pro účely výměny tepla 

    Navrátil, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá problematikou čištění plynného proudu, v němž se vyskytují částice kapalného a pevného charakteru. Na konkrétním průmyslovém případu předčištění procesního odplynu ve spalovně plynných odpadů je ...
  • Sanace půdy po těžbě uranu 

    Kříž, Jakub
    Sanace oblasti, ve které byl dříve těžen uran metodou rozpouštění (leaching method) roztokem obsahujícím zejména kyselinu sírovou je založen na odčerpávání zbytků rozpouštědel – kontaminovaných důlních vod – z geologických ...