Now showing items 1-1 of 1

  • Fenomén zastavování krajiny - urban sealing 

    Šerek, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2014)
    Vedle fenoménu urban sprawl, který byl již poměrně bohatě popsán a diskutován, stojí ještě jeden jev, který s předchozím úzce souvisí. Jedná se o tzv. urban seailng, neboli zastavování krajiny. Tento termín zachycuje veškerý ...