Now showing items 1-8 of 8

 • Ocelová konstrukce letištního hangáru 

  Kuba, Michal
  Obsahom práce je návrh nosnej oceľovej konštrukcie jednoloďového halového objektu letiskového hangáru, určeného pre parkovanie športových lietadiel v okolí mesta Zlín. Pôdorysné rozmery objektu sú 36 x 78 m. Hlavná nosná ...
 • Ocelová konstrukce volejbalové haly 

  Polerecká, Katarína
  Obsahom bakalárskej práce je návrh a posúdenie nosnej oceľovej konštrukcie halového objektu, určeného pre volejbalové tréningy a podujatia v okolí mesta Brno. Pôdorysné rozmery sú v tvare obdĺžnika s rozmermi 30 m x 40 m. ...
 • Penzion 

  Revaj, Miroslav
  Práca je zameraná na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby. Rieši novostavbu penziónu v meste Brno - Bohunice. Objekt je trojpodlažný, nepodpivničený a zastrešený plochou strechou.
 • Realizácia etapy zastrešenie bytového domu v Nových Sadoch 

  Balko, Dávid
  Bakalárska práca sa zaoberá etapou zastrešenia objektu bytového domu v Nových Sadoch. V práci bol zvolený variant jednoplášťovej plochej strechy. Pre danú variantu je spracované posúdenie dopravných trás, položkový rozpočet ...
 • Stavebně technologická etapa provedení vegetační střechy na objektu bytového domu Avidol v Bratislavě 

  Huková, Martina
  Bakalárska práca rieši stavebno technologické riešenie pochôdznej vegetačnej strechy, ktorá vytvára zelené átrium v bytovom súbore Avidol v Bratislave. Predmetom práce je realizácia átria, vo forme plochej vegetačnej ...
 • Vlakem do Dvora - Přestupní terminál ve Dvoře Králové nad Labem 

  Turčanová, Terézia
  Zadaním bakalárskej práce je architektonicko-urbanistický návrh prestupného terminálu vo Dvoře Králové nad Labem. V mojom návrhu riešim a začleňujem dopravný uzol do existujúcej zástavby tak, aby spĺňal nároky cestujúcich ...
 • Zastřešení nádvoří administrativních budov 

  Baculak, Ladislav
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom a posúdením zastrešenia nádvoria administratívnych budov. Konštrukcia je pravidelného pôdorysného tvaru a výška zastrešenia je 15,0 m. Materiál konštrukcie je oceľ S355, šrouby 8.8., oceľ ...
 • Zastřešení objektu pro společenské účely 

  Bašista, Ján
  Práca sa zaoberá statickým prepočtom pôvodnej strešnej konštrukcie objektu pre spoločenské účely a návrhom dvoch variant nového zastrešenia tohto objektu, ktorý má obdĺžnikový pôdorys o stranách 30 m x 47 m. Strešná ...