Now showing items 1-4 of 4

 • Design of Offshore Cofferdam Loaded by Vertical Surcharge 

  Zetková, Simona
  Cílem této práce je provést zjednodušený návrh a posouzení suchého doku pod svislým zatížením v rámci virtuálního projektu. Suchý dok postavený v moři musí být schopen přenést všechna působící zatížení po dobu životnosti ...
 • Monolitická nádrž ČOV 

  Kustyánová, Orsolya
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení nosných částí monolitické železobetonové nádrže v areálu čistírny odpadních vod v obci Vrbice. Součástí práce jsou technická zpráva, průvodní zpráva ke statickému výpočtu, ...
 • Předpjatý most na rychlostní komunikaci 

  Juřenčáková, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem silničního mostu na rychlostní komunikaci přes ploché údolí Vsetínské Bečvy mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín. Pro každý směr komunikace je vybudována samostatná nosná konstrukce, pro ...
 • Železobetonová konstrukce chladící věže 

  Zralý, Tomáš
  V diplomové práci je řešena železobetonová chladící věž. Jedná se o konstrukci rotačně symetrickou. Věž je tvořena skořepinou podepřenou pomocí stojek. Chladící věž byla vypočtena pomocí metody konečných prvků, výpočetním ...