Now showing items 1-20 of 28

 • Bytový dům 

  Staňová, Monika
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby bytového domu v katastrálním území obce Kunštát. Stavební pozemek je svažitý k jihu a východu. Objekt je samostatně stojící na okraji vesnice, třípodlažní a částečně ...
 • Bytový dům v Ledči nad Sázavou 

  Nevím, Tomáš
  Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby navržené novostavby bytového domu v ulici Havlíčkova ve městě Ledeč nad Sázavou. Jedná se o volně stojící čtyřpodlažní a nepodsklepený ...
 • Bytový dům, Boskovice 

  Veverka, Jiří
  Práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace bytového domu, který se nachází v katastrálním území města Boskovice. Dokumentace obsahuje náležitosti dle platných předpisů. Navrhovaný bytový dům o 4 podlažích ...
 • Monolitický železobetonový rodinný dům 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této bakalářské práce je novostavba monolitického rodinného domu v Křepicích u Hustopečí. Jedná se o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt. Tvar a výškové osazení objektu se přizpůsobuje niveletě pozemku. Dům bude ...
 • Novostavba bytového domu 

  Pícha, Libor
  Diplomová práce „Novostavba bytového domu“ řeší návrh bytového domu ve Veselí nad Lužnicí. Bytový dům je čtyřpodlažní nepodsklepený obdélníkového tvaru. Jedná se o samostatně stojící dům na rovinném terénu. Zděná stavba ...
 • Novostavba pasivního domu 

  Majer, Filip
  Bakalářská práce se zabývá řešením projektové dokumentace novostavby pasivního domu. Důraz je kladen především na vytvoření „vzduchotěsné“ obálky domu, kterou docílíme správností řešení konstrukčních detailů, vhodného ...
 • Polyfunkční dům v Brně 

  Koždoň, Jakub
  Předmětem této diplomové práce je návrh novostavby polyfunkčního domu v Brně. Jedná se o čtyřpodlažní, nepodsklepený objekt. Objekt se nachází na rohové parcele v zastavěném území městské části Brno – Židenice. V 1NP se ...
 • Posouzení vlivu provedení zateplení Základní školy v Dobrušce na výdaje spojené s provozem 

  Marešová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na vyhodnocení návratnosti investic v závislosti na dodatečném zateplení včetně výměny výplní otvorů a použití zpětného získávání tepla. Pro výpočty byla použita stávající budova Základní školy ...
 • Realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích 

  Rudolfová, Michaela
  Cílem této bakalářské práce je návrh a popis realizace obvodového pláště bytového domu v Hranicích. Bakalářská práce popisuje realizaci hydroizolace, obvodových stěn a jejich zateplení. Součástí bakalářské práce je technická ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Podola, Michal
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou v klidné lokalitě na okraji obce Chomýž. Účelem je základní občerstvení pro turisty a cyklisty. Provozovna hostům nabízí vnitřní i venkovní posezení. Objekt se nachází ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Macháčová, Kateřina
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou v klidné lokalitě v místní části Loučka města Lipník nad Bečvou. Provozovna slouží jako veterinární ordinace. Objekt je situován do rovinného terénu. Jedná se o samostatně ...
 • Rodinný dům se zubní ordinací v Humpolci 

  Hrůza, Jiří
  Bakalářská práce je zpracována na téma rodinný dům s provozovnou, kterou tvoří zubní ordinace a obsahuje dokumentaci pro provádění stavby. Navržený objekt je umístěn na území kraje Vysočina ve městě Humpolec. Objekt je ...
 • Rodinný dům v Kojčicích 

  Brabec, Josef
  Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu v katastrálním území obce Kojčice. Rodinný dům je samostatně stojící na okraji vesnice. Jedná se o dvoupodlažní objekt. Předpokládá se, že rodinný dům bude ...
 • Rodinný statek s ubytováním 

  Staňová, Monika
  Anotace Předmětem této bakalářské práce je návrh novostavby rodinného statku v katastrálním území obce Lezník. Statek je samostatně stojící na okraji vesnice, na které navazují hospodářské budovy. Předpokládá se, že statek ...
 • Sportovní centrum 

  Janča, Jan
  Diplomová práce „Sportovní centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby. Objekt sportovního centra je navržen pro 337 osob a skládá se ze samotné dvoupodlažní sportovní haly a přilehlé ...
 • Stavebně technologická příprava výstavby bytového domu v Brně 

  Doležel, Jakub
  Diplomová práce se zabývá vypracováním technologické přípravy bytového domu Rezidence Kociánka v Brně. Tato práce obsahuje technickou zprávu, koordinační situaci dopravních tras, studie proveditelnosti, časový a finanční ...
 • Vliv ceny zateplení na celkovou cenu a kvalitu rodinného domu 

  Hanyk, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zateplovacích systémů a jejich vlivem na kvalitu a cenu rodinného domu. Popisuje možná řešení zateplení a zhodnocuje vlastnosti a cenu jednotlivých systémů. Teoretická část se ...
 • Vliv obálkových konstrukcí budovy na výdaje spojené s jejím provozem 

  Baďurová, Monika
  Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího návrhu obálky penzionu společně s navržením alternativních variant s důrazem na snížení nákladů na vytápění. V první části jsou popsány druhy budov podle potřeby tepla na ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti 

  Machová, Petra
  Tématem diplomové práce „Vliv provedení zateplení bytového domu na výdaje spojené s provozem této nemovitosti“ je návrh a posouzení čtyř variant zateplení obálky budovy. Diplomová práce se zabývá posouzením stávajícího ...
 • Vliv provedení zateplení bytového domu ve Slavičíně na výdaje spojené s jeho provozem 

  Zvonek, Lukáš
  Cílem diplomové práce je ekonomické zhodnocení návratnosti jednotlivých variant zateplení pro bytový dům ve Slavičíně. V první části jsou popsána témata, která souvisí s danou problematikou. Dále je rozepsána celá škála ...