Now showing items 1-1 of 1

  • Měření povrchového napětí kapalin 

    Hála, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá studiem povrchového napětí kapalin a možnostmi jeho měření. Práce je dále zaměřena na konstrukci zařízení, které pracuje na principu zavěšené kapky. Zařízení je ovládáno pomocí programu sepsaného ...