Now showing items 1-1 of 1

  • Vědecko technický park Telč 

    Musilová, Kateřina
    Zadáním bakalářské práce je návrh budovy Vědeckotechnického parku s laboratořemi v Telči pro Energoklastr. Energoklastr je kompetenčně orientovaný klastr zaměřený na spolupráci malých a středních podniků, výzkumných ...