Now showing items 1-11 of 11

 • Hydraulický tlumič v aktivním závěsu kola 

  Kala, Pavel
  Cílem této bakalářské práce je popsat problematiku spojenou s tlumením kmitů kola a utřídit tyto informace podle nejnovějších poznatků. Popsat jednotlivé principy používané pro tlumení kmitů kol osobních vozů a srovnat ...
 • Konstrukční návrh vahadla odpružení vozidla 

  Poláček, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá konstrukcí a pevnostní analýzou vahadla zavěšení autokrosového automobilu. V práci jsou popsány některé případy reálného použití zavěšení s tlačnou tyčí a vahadlem v automobilovém sportu. Dále se ...
 • Konstrukční úprava náboje předního kola formulového vozu 

  Lněnička, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem náboje předního kola vozu kategorie Formule Student v systému CAD. Obsahuje porovnání konstrukčního provedení nábojů, různé způsoby uložení a zavěšení kola formulových ...
 • Nápravy moderních osobních automobilů 

  Okáník, František
  Bakalářská práce je zaměřena na porovnání vlastností náprav používaných v osobních automobilech dnešní doby, kinematiku zavěšení kola, výhody a nevýhody jejich konstrukce. Součástí práce je i popis jednotlivých komponent ...
 • Nápravy moderních osobních automobilů 

  Tichý, Ondřej
  Zaměřením této bakalářské práce je popis typů používaných náprav a jejich moderní řešení a modifikace, které s sebou přináší použití elektronických a hydraulických systémů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti. Další část ...
 • Návrh zavěšení kol Formule Student 

  Urban, Marek
  Tato práce se se zabývá návrhem kinematiky zavěšení kol obou náprav. Na základě analýz jízdních dat, multi-body simulací v softwaru Adams Car, simulací v Matlabu a analytických kalkulací v Mathcadu, je navržena řada změn ...
 • Simulační analýza nosiče předního kola formulového vozidla 

  Gach, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na zavěšení předního kola, přesněji pak konkrétního prvku, těhlice. Popisuje základní požadavky na konstrukci, rozdělení těhlic, jejich způsob výroby a druhy použitých materiálu. V krátkosti ...
 • Systémy aktivních podvozků 

  Pilčík, Adam
  Tato práce vypracovává základní přehled a historický vývoj aktivních podvozků. Soustředí se na moderní koncepce a snaží se zhodnotit pozitiva a negativa jednotlivých řešení.
 • Uložení předního kola vozidla Formule Student 

  Lněnička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá uložením předního kola vozu kategorie Formule Student. Obsahuje různé způsoby uložení a zavěšení kola formulových i osobních vozidel. Hlavní náplní této práce je tvorba výkresové dokumentace ...
 • Úprava zavěšení zadního kola formulového vozu 

  Okáník, František
  Práce se zabývá návrhem konstrukce zavěšení kola lehkého závodního vozidla kategorie Formule Student, konkrétně návrhem těhlice, náboje kola a dalších dílů sestavy. Konstrukce je zpracována v softwaru PTC Creo 2.0. Uvádí ...
 • Zadní těhlice vozidla Formule Student 

  Novák, Pavel
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konstrukční řešení zadní těhlice závodního vozu kategorie Formula Student. Dále je nutno navrhnout konstrukční řešení sestavy skupiny zadního kola s touto těhlicí se všemi požadavky ...