Now showing items 1-5 of 5

 • Elektroinstalace domu s inteligentní osvětlovací soustavou 

  Benčo, Tomáš
  Cieľom tejto bakalárskej práce je v prvom rade zoznámenie sa s možnosťami riešenia inteligentného osvetlenia v budovách . Prvú časť tejto bakalárskej práce tvoria jednotlivé požiadavky a zásady pri tvorbe projektovej ...
 • Návrh elektroinstalace s inteligentními prvky pro rodinný dům 

  Lengyel, Ladislav
  Cieľom tejto bakalárskej práce bolo v prvom rade teoretické zoznámenie sa s projektovou dokumentáciou a s problematikou inteligentnej elektroinštalácie. Prvú časť bakalárskej práce tvoria požiadavky a definície zásad pre ...
 • Protokol CAN pro řízení 

  Pavlišin, Tomáš
  Cieľom tejto práce je riadenie motorového pohonu s implikovaným CAN modulom. Riadenie realizuje vývojová doska od firmy NXP LPC11C24 pomocou komunikácie po zbernici CAN s rozširujúcou nadstavbou CANopen. Práca obsahuje aj ...
 • Řídící a diagnostický systém sběrnice I2C 

  Juhás, Miloš
  Cieľom diplomovej práce je návrh a realizácia analyzátora zbernice I2C. Stručne je popísaný protokol zbernice I2C ako aj spôsob pripojenia zariadení ku zbernici. Ďalej sú definované základné požiadavky na analyzátor zbernice ...
 • Systém sběru dat z palubní sběrnice vozidla 

  Pecha, Michal
  Práca obsahuje úplný návrh komplexného systému zberu dát zo zbernice vozidla. Rieši problematiku z oblasti pripojenie nového uzlu na CAN zbernicu vozidla, komunikačný protokol NMEA 0183 GPS prijímačov, zápis zachytených ...