Now showing items 1-12 of 12

 • Kontinuální elevátor pro přepravu zboží 

  Zálešák, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou stávající dopravy kusových výrobků a návrhem lepšího koncepčního řešení kontinuálního elevátoru, s připevněným úsekem válečkové a gravitační tratě. Tento druh dopravníku je určený ...
 • Návrh na zlepšení řízení zásob ve firmě TART, s.r.o. 

  Nezdařilová, Jana
  Předmětem této diplomové práce je analýza způsobu řízení zásob ve společnosti TART, s. r. o. První část práce je změřena na teoretické poznatky z oblasti zásob, jejich řízení a skladování. V druhé části analyzuji zásoby ...
 • Návrh zdokonalení průběhu zakázky podnikem 

  Zwinsová, Jana
  Tato práce je věnována analýze průběhu zakázky podnikem. Zaměřuje se na pohyb zboží od výrobce ke konečnému zákazníkovi a zabývá se nároky zákazníků. V prvních kapitolách jsou popsány pojmy zakázka, zákazníci a logistika. ...
 • Optimální model Internetového obchodu 

  Brožová, Zdeňka
  Tématem předložené bakalářské práce je ,,Optimální model elektronického obchodu“ a jeho návrh. V práci uvádím postupný vznik a historii internetu. Dále se zabývám postupem a průběhem elektronického obchodování, jeho výhodami ...
 • Podpora výuky systémů pro ochranu zboží 

  Danišík, Milan
  Předložená práce se zaobírá systémy na ochranu zboží. Práce je zaměřená na elektronické systémy na ochranu zboží, které jsou v zahraniční literatuře označované zkratkou EAS (electronic article surveillance). Cílem práce ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti ...
 • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

  Denev, Alex
  Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.
 • Studie optimalizace řízení zásob 

  Hudec, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace řízení zásob v obchodní firmě. Práce obsahuje teoretická východiska, analýzy firmy a jejího postavení na trhu, analýzu používaného informačního systému a jím řízený ...
 • Účtování o zásobách 

  Jochová, Eva
  Cílem této práce bylo navrhnout řešení, které by umožnilo zrychlení účtování materiálu v První brněnské strojírně Velká Bíteš, a. s., přičemž byla navržena dvě možná řešení. Prvním návrhem bylo zavedení samostatného ...
 • Účtování o zásobách zboží 

  Liptáková, Kristýna
  Tato bakalářská práce se zabývá účtováním o zásobách zboží. Obsahuje základní informace o zásobách a jejich dělení a popisuje účtování konkrétních případů s nimi spojenými. Vysvětluje, a na základě praktického příkladu ...
 • Vnitropodnikové směrnice v Potraviny Kohout 

  Volráb, Vít
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vnitropodnikových směrnic ve společnosti Potraviny Kohout. V první části obecně charakterizuje vnitropodnikové směrnice a s nimi související pojmy. Druhá část analyzuje současný ...
 • Vybudování efektivního elektronického obchodu pro malou firmu 

  Krejčík, Václav
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou elektronického obchodování a jeho možnou aplikací ve firmě Inteka Brno, spol. s r. o. Hlavním cílem této práce je praktické využití teoretických poznatků z oblasti elektronického ...