Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh manipulátoru pro robotickou zbraňovou věž 

    Dovala, Ľuboš
    Táto bakalárska práca sa zameriava na problematiku a návrh manipulátoru pre automatický zbraňový systém. V texte sa nachádzajú mnou vybrané súčasné riešenia používané v armádnom sektore. Ďalej sa zameriava na výber vhodnej ...