Now showing items 1-6 of 6

 • Comparison of Different Load Spectra on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axle 

  Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (Elsevier, 2014-06-18)
  The railway axles are subjected to variable amplitude loading. The variability is caused by many different regimes of train operation. The dominant load is caused by the weight of the vehicle, which generates rotary bending ...
 • Influence of Threshold Values on Residual Fatigue Lifetime of Railway Axles under Variable Amplitude Loading 

  Pokorný, Pavel; Náhlík, Luboš; Hutař, Pavel (Elsevier, 2015-03-20)
  The paper deals with an estimation of residual fatigue lifetime of railway axles under real loading spectrum. The residual fatigue lifetime is given by magnitude of fatigue crack propagation rate. This rate depends ...
 • Postup stanovení zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy 

  Scholz, David
  Cílem bakalářské práce je představit způsoby výpočtu zbytkové únavové životnosti vlakové nápravy jdoucí nad rámec mezinárodních norem. Tyto postupy jsou vyžadovány provozovateli pro zvýšení bezpečnosti vlakové dopravy. ...
 • Zbytková únavová životnost modelové vlakové nápravy 

  Netopil, Vladimír
  Cílem této diplomové práce je odhadnutí zbytkové únavové životnosti modelové vlakové nápravy. Primárně se práce zaměřuje na určení součinitele intenzity napětí, který je hlavní veličinou pro určení zbytkové únavové životnosti. ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...
 • Zbytková únavová životnost železničních náprav 

  Pokorný, Pavel
  Předložená dizertační práce se zabývá metodikou pro stanovení zbytkové únavové životnosti železničních náprav na základě tzv. damage tolerance přístupu. Tento přístup akceptuje potenciální možnost výskytu defektu (trhliny), ...