Now showing items 1-1 of 1

  • Reoxidační pochody v ocelích 

    Kotásek, Petr
    Práce se zabývá vývojem a ověřením metodiky sběru dat, která je následně použita při výzkumu reoxidačních pochodů v ocelových odlitcích. K posouzení míry reoxidace byla měřena aktivita kyslíku v peci, pánvi a ve formě. ...