Now showing items 1-20 of 47

 • Bytový dům "Za Pivovarem" Lázně Bohdaneč - stavebně technologický projekt 

  Volf, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu pro výstavbu bytového domu „Za Pivovarem“ v Lázních Bohdaneč. Dům je navržen jako čtyřpodlažní s plochou střechou, obsahuje 24 bytových jednotek, ...
 • Bytový dům Kasárny E v Uherském Hradišti, hrubá vrchní stavba 

  Beníček, Matěj
  Předmětem této bakalářské práce je technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Uherském hradišti. Obsahem práce je průvodní a souhrná zpráva objektu, situace stavby a řešení vztahů širších dopravních ...
 • Bytový dům Rezidence Sukovy sady - hrubá vrchní stavba 

  Nývlt, Josef
  Předmětem bakalářské práce je zpracování procesů vybrané etapy stavebně technologického projektu se zaměřením na technologické procesy hrubé vrchní stavby bytového domu v Hradci Králové – Rezidence Sukovy sady. Práce je ...
 • Bytový dům Ševětín - technologická etapa hrubé horní stavby 

  Marek, Miroslav
  Tato bakalářská práce je zaměřená na stavebně technologickou etapu horní hrubé stavby bytového domu v Ševětíně. Zabývá se Technickou zprávou, technologickými postupy výstavby, dále obsahuje technickou zprávu zařízení ...
 • Bytový dům v Blansku - stavebně technologický projekt 

  Sokol, David
  Obsahem této práce je vypracovýní stevebně technologického projektu pro výstavbu bytového domu o čtyřech nadzemních podlaží v Blansku. Tento projekt zahrnuje technickou zprávu, řešení dopravních tras, technologické předpisy, ...
 • Komerční dům s byty 

  Kubát, Pavel
  Diplomová práce řeší novostavbu komerčního domu s byty v proluce v Pražské ulici v Hořovicích. Jedná se o částečně podsklepený objekt se čtyřmi nadzemními podlažími. Komerční dům má obdélníkový půdorys a je zastřešen plochou ...
 • Městský úřad Přelouč, příprava a organizace výstavby 

  Malina, Marcel
  Obsahem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby administrativní budovy města Přelouče. Projekt obsahuje technologický předpis pro provedení železobetonové nosné konstrukce, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Nadstandardní rodinný dům v Křelově - stavebně technologický projekt 

  Ježowiczová, Barbora
  Předmětem této práce je technologicky postihnout stavbu nadstandardního rodinného domu. Tato diplomová práce obsahuje stavebně technologickou zprávu, technologické předpisy pro důležité části stavby, technickou zprávu ...
 • Polyfunkční centrum obce Sušice, hrubá vrchní stavba 

  Ranocha, Petr
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stavebně technologický projekt hrubé vrchní stavby bytového domu v obci Šumice. Jedná se o třípodlažní zděnou budovu s monolitickými stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena pultovou ...
 • Polyfunkční komplex - Houbalova - stavebně technologický projekt 

  Ševčík, Jan
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu poly-funkčního komplexu se zaměřením na provedení hrubé stavby. Hrubá stavba je řešena železobetonovým skeletem v kombinaci se zdivem. Bude vypracován ...
 • Příprava a organizace výstavby bytových domů Rozhledna v Chrudimi 

  Kohout, Jiří
  Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytových domů Rozhledna v Chrudimi. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy ...
 • Příprava realizace bytového domu v Lanškrouně 

  Křivohlávková, Lucie
  Obsahem a cílem diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby bytového domu v Lanškrouně. Práce obsahuje technologické předpisy pro hrubou spodní stavbu a hrubou vrchní stavbu. Technologické předpisy jsou ...
 • Příprava realizace hrubé vrchní stavby rekreačního objektu ve Zlíně 

  Prágr, Michal
  Předmětem mé bakalářské práce je stavebně technologické řešení realizace hrubé vrchní stavby rekreačního střediska. V práci jsou obsaženy technologické předpisy pro zdění a pokládku stropních panelů Spiroll, dále návrh ...
 • Příprava realizace monolitického skeletu pavilonu chirurgie nemocnice Třebíč 

  Hlávka, Jan
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologické etapy horní hrubé stavby nemocničního pavilonu v Třebíči. Stavba je navržena za poskytováním zdravotnické péče a občanské vybavenosti. Jedná se o částečně podsklepenou ...
 • Přístavba objektu pro tělesnou a taktickou přípravu v Brně – stavebně technologický projekt 

  Štípa, David
  Diplomová práce se zabývá stavebně technologický projektem pro objekt přístavby pro PČR. Práce je zprácovaná komplexně dle realizace objektu. Obsah tvoří řešení širších dopravních vztahů, rozpočet pro stavbu, technická, ...
 • RD Boskovice- technologická etapa hrubé stavby 

  Musilová, Hana
  Předmětem této bakalářské práce je provedení hrubé stavby rodinného domu a to bez altánu v Boskovicích. Obsahem této práce je technologický předpis, technická zpráva, zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, časový ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby administrativní budovy Multifen 

  Pevný, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je popis stavebně – technologické etapy hrubé vrchní stavby administrativní budovy firmy MULTIFEN s.r.o. Obsahem je zpracování technologických předpisů pro zdění a monolitické konstrukce. Jakost ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu Brno - Soběšice 

  Těžký, Filip
  Bakalářská práce se zabývá technologickou etapou vrchní hrubé stavby bytového domu ,,Na Kovárně“ v Brně – Soběšicích. Bakalářská práce je tvořena technickou zprávou, technologickým předpisem pro zdění a monolitický ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně 

  Jurečka, Matěj
  Cílem této bakalářské práce je návrh a popis stavebně technologické vybrané etapy hrubé vrchní stavby bytového domu v Novém Jičíně. Obsahem je zpracování technické zprávy řešeného objektu. Dále pak zpracování technologických ...
 • Realizace hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu Kopřivy, Boskovice 

  Veselý, Martin
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie hrubé vrchní stavby polyfunkčního objektu „Kopřivy“ na Růžovém náměstí v Boskovicích. V rámci práce je zpracován technologický postup pro svislé a vodorovné zděné konstrukce, ...