Now showing items 1-14 of 14

 • Administrativní budova - OPAVA 

  Kováč, Lukáš
  Obsahem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace novostavby administrativní budovy v Opavě, nejprve ve formě studie a následně jako realizační projekt. Jedná se o budovu samostatně stojící, se čtyřmi nadzemními ...
 • Bytový dům s komerční částí 

  Honka, Matěj
  Tématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby bytového domu s komerční částí v městě Opava. Jedná se o částečně podsklepený, čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. V suterénu budovy ...
 • Hotel - Litvínov 

  Rambousková, Eva
  Novostavba hotelu s restaurací, členěna na dva objekty, na jednopodlažní administrativní část s restaurací a zázemím hotelu a třípodlažní ubytovací trakt. Budova není podsklepena s je založena na železobetonových pasech. ...
 • Hotel v Brně 

  Michna, Martin
  V této diplomové práci je řešena novostavba "Hotelu v Brně". Objekt je volně stojící. Má pět nadzemních podlažích. Konstrukční systém je železobetonový skelet. Sloupy v kombinaci s výplňovým zdivem Porotherm. Objekt je ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Kratochvílová, Veronika
  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu. Jedná se o rodinný dům dvoupatrový, s částečným podsklepením a s přistavěnou dvojgaráží. Objekt je osazen v mírně svažitém terénu v ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Vaňková, Michaela
  Bakalářská práce řeší projekt samostatně stojícího nadstandardního rodinného domu s garáží pro 2 vozidla. Celkové půdorysné rozměry jsou 26 m x 10,6 m. Objekt je osazen do svažitého terénu, jsou proto umožněny vstupy do ...
 • Novostavba rodinného domu, Jemnice 

  Michal, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu v Jemnici. Dům je částečně podsklepen, s jedním nadzemním podlažím a valbovou střechou. ...
 • Rodinný dům 

  Baláš, Jan
  Bakalářská práce se zabývá technickou dokumentací rodinného domu v obci Dolní Roveň. Objekt je ze systému Porotherm,.Rodinný dům je navržen jako dvojpodlažní, částečně podsklepený se šikmou střechou a garáží. Dům je umístěn ...
 • Rodinný dům 

  Kopečková, Radka
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu na konkrétním pozemku ve městě Pardubice – Svítkov, v ulici Srnojedská. Cílem je vytvořit dispozičně logický provázaný celek, který bude vyhovovat požadavkům čtyřčlenné ...
 • Rodinný dům 

  Michna, Martin
  Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Rodinný dům“. Jsou vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům s kadeřnictvím 

  Fučíková, Šárka
  Předmětem bakalářské práce je rodinný dům s kadeřnictvím v Lukavici. Objekt je navržen ze zdiva Porotherm, je částečně podsklepený, má dvě nadzemní podlaží. Zastřešen je jednoplášťovou plochou střechou s nadkrokevním ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Kropáček, Bořivoj
  Předmětem mé bakalářské práce je návrh novostavby rodinného domu s projekční kanceláří na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Objekt je částečně podsklepený, s dvěma nadzemními podlažími, zastřešen plochou střechou. ...
 • Rodinný dům ve Štramberku 

  Kramoliš, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem rodinného domu v k.ú. Štramberk, okres Nový Jičín. Dům je samostatně stojící ve stávající zástavbě. Je navržen pro tříčlennou rodinu. Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený se samostatně ...
 • Stanice technické kontroly 

  Smolík, Jindřich
  Diplomová práce se zabývá novostavbou stanicí technické kontroly, kancelářských prostor a ubytování. Stavba je situována do třech nadzemních podlaží, kde v 1NP nalezneme stanici technické kontroly a příslušných kancelářských ...