Now showing items 1-3 of 3

 • Vliv provedení zateplení zdravotního střediska na výdaje spojené s jeho provozem 

  Bojko, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu zateplení zdravotního střediska v Jablunkově na výdaje spojené s jeho provozem. První část se věnuje obecně energetické náročnosti staveb, legislativě a základním požadavkům na ...
 • Zdravotní středisko 

  Fukanová, Lenka
  Projekt mé diplomové práce je novostavba zdravotního střediska. Jedná se o samostatně stojící budovu, která je situovaná na mírně svažitém terénu, který bude vyrovnán. Objekt je částečně podsklepený a má dvě nadzemní ...
 • Zdravotní středisko 

  Bojko, Tomáš
  Cílem mé bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro zdravotní středisko v Jablunkově. Toto středisko je navrženo pro vyšetření a ambulantní péči pacientů. Jedná se o samostatně stojící budovu, která je ...