Now showing items 1-20 of 30

 • Budova pro bydlení - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Opatřilová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného návrhu zdravotně technických a plynovodních instalací s důrazem na místní přípravu teplé vody. Úvodní část práce popisuje teoretickou oblast se zaměřením na způsoby místní ...
 • Rekonstrukce zdravotně technických instalací v mateřské škole 

  Ondrášek, Filip
  ABSTRAKT Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v mateřské školce. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé vody jako provozní. Práce obsahuje návrh několika variant s jejich posouzením. ...
 • Využití srážkových vod v areálu firmy 

  Novotný, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem využití srážkových vod v areálu firmy a návrhem zdravotně technických instalací v nově budovaném objektu školicího střediska a skladovacího prostoru. V teoretické části je popsána ...
 • Využití šedých vod v hotelu 

  Výstupová, Eliška
  Diplomová práce řeší zdravotně technické instalace a návrh rozvodů šedé vody v hotelu. Řešený objekt má tři nadzemní podlaží a suterén. V prvním podlaží se nachází restaurace, bar, zimní zahrada, hygienické prostory a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace kryté plovárny 

  Hrbáček, Miroslav
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací v kryté plovárně v městě Litomyšl. Teoretická část práce se zaměřuje na využití šedé a dešťové vody jako vody provozní. Práce obsahuje návrh ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v azylovém domě 

  Hadačová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Nakládání s dešťovou vodou, ve které se řeší možnosti využití vody s ohledem na platné předpisy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově kanceláří a šaten 

  Hlaváčková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v administrativních budovách v průmyslovém areálu. Praktická část zahrnuje rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu v objektech. Teoretická část ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě se sociálními byty 

  Kucharik, Miroslav
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací v domě se sociálními byty v Uničově. Jedná se o třípodlažní dům s jedním podzemním podlažím. Byty se nachází ve dvou nadzemních podlažích. V teoretické ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v multifunkční budově 

  Vaněk, Ondřej
  Bakalářská práce ,,Zdravotně technické a plynovodní instalace v multifunkční budově‘‘ je zpracován ve formě projektové dokumentace zdravotně technických a plynovodních instalací pro provedení stavby dle platných předpisů. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v penzionu pro seniory 

  Minář, Lukáš
  Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických vybavení v penzionu pro seniory. Objekt má čtyři nadzemní patra. Objekt bude zastřešen sedlovou střechou. V prvním patře se nachází technické zázemí budovy, recepce ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v polyfunkčním domě 

  Kousal, Tomáš
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací novostavby polyfunkčního domu v Kroměříži. Teoretická část se zaměřuje na analýzu tématu. Podrobně popisuje možnosti hospodaření se srážkovými ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v předškolním zařízení 

  Műller, Martin
  Diplomová práce zpracovává zdravotně technické a plynovodní instalace, s využitím srážkových vod v předškolním zařízení. Teoretická část se zabývá lapáky tuků. Experimentální část je zaměřena na průtoky vody, předškolním ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v přístavbě průmyslového závodu 

  Moštěk, Jan
  Daná bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace pro zadaný objekt administrativní budovy, které bude provedena, jako novostavba k halovému objektu v průmyslovém areálu. V teoretické části ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v restauračním provozu 

  Doubalová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Lapáky tuků, ve které se řeší např. jejich funkce, princip, výhody, konstrukce, instalace. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale 

  Bardonová, Hedvika
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace ve sportovní hale. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a výtokovými armaturami, zejména armaturami se samočinným uzavíráním. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace ve zdravotnickém zařízení s lékárnou 

  Horáčková, Leona
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na ochranu pitné vody před znečištěním, zejména na ochranu pitné vody před znečištěním zpětným průtokem. Výpočtová ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu fotbalových šaten 

  Zumr, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zdravotně technické a plynovodní instalace v budově sportovního klubu. Teoretická část se zabývá požadavky na pitnou vodu a tzv. chytrými armaturami, které lze řídit a sledovat vzdáleně přes ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v objektu s ordinacemi 

  Králová, Kateřina
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na zdravotně technické instalace ve zdravotnických zařízeních. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní ...
 • Zdravotně technické instalace a plynovod v poliklinice 

  Králová, Kateřina
  Diplomová práce řeší problematiku zdravotně technických a plynovodních instalací. Teoretická část je zaměřena na popis a rozdělení průtokoměrů vody a měřením průtoku. Výpočtová a projektová část zpracovává konkrétní řešení ...
 • Zdravotně technické instalace bytového domu 

  Ivan, Aleš
  Bakalářská práce řeší problematiku zdravotně technických instalací v bytovém domě v obci Zlosyň. Teoretická část se zaměřuje na problematiku způsobu přípravy teplé vody a metodami návrhu zásobníkového ohřívače. Výpočtová ...