Now showing items 1-5 of 5

 • Impulzní zdroj na rezonančním principu s kompenzací účiníku 

  Punar, Jan
  Tato diplomová práce je zaměřena na LLC rezonanční zdroje a kompenzací účiníku. První část práce je zaměřena na výběr vhodného kontroléru pro řízení tohoto zdroje. Zde je kladen důraz převážně na účinnost a EMC. Dále se ...
 • Rezonanční a quasi-rezonanční měniče 

  Krška, Vlastimil
  Práce se zabývá návrhem a realizací kvazirezonančního měniče se spínáním v minimu napětí, který využívá rezonanci kondenzátoru a cívky. Je to jedna z možností jak zvýšit účinnost spínaného zdroje. Při použití rezonančních ...
 • Záložní napájecí systém 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Záložní zdroj v nemocničním informačním systému 

  Kučera, Josef
  Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh vhodného zdroje nepřerušitelného napájení (UPS) ke školnímu serveru na UBMI na němž je v současnosti instalován NIS (nemocniční informační systém) Clinicom firmy SMS. UPS by měla ...
 • Zdroj napětí pro hradlo výkonového tranzistoru 

  Kořínek, Vladimír
  Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi realizace spínaného zdroje pro buzení hradla výkonového tranzistoru bez použití integrovaných obvodů. Cílem je dosažení co nejjednoduššího a spolehlivého zapojení s využitím ...