Now showing items 1-2 of 2

  • Konkurenční zpravodajství firmy 

    Donthová, Veronika
    Diplomová práce analyzuje stávající stav konkurenčního zpravodajství ve firmě. Obsahuje analýzu povědomí o konkurenčním zpravodajství a jeho využívání jako konkurenční výhody v poradenských společnostech v České republice. ...
  • Povinné celoživotní vzdělávání znalců 

    Pivoňková, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2015-01)
    In her thesis, the author deals with the issue of lifelong learning of experts with the aim of creating a uniform education system (hereafter called UES). It will be possible to use UES in all expert fields, branches and ...