Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza nákladů rodinných domů 

  Havránková, Denisa
  Diplomová práce se zabývá analýzou nákladů rodinného domu v oblasti obvodových konstrukcí a vlivem zateplení na spotřebu energie na vytápění a ohřev teplé užitkové vody. V teoretické části jsou obecně definovány obnovitelné ...
 • Návrh systému vytápění pro bytový dům 

  Vtípil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh vytápění s ohřevem vody u menšího bytového domu v obci Chlumětín na Vysočině. Cílem je navrhnout zdroje tepla ve dvou variantách. První variantou je klasické vytápění plynovým kotlem a ohřev ...
 • Návrh tepelného zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Maštera, Václav
  Tato bakalářská práce se věnuje vytápění a návrhu zdroje tepla pro rodinný dům. První kapitola pojednává o různých zdrojích tepla pro vytápění. Rozdělují se podle druhu paliva a způsobu vytápění. Druhá část je seznámení s ...
 • Návrh zdroje pro vytápění rodinného domu 

  Bartlíková, Zuzana
  Tato bakalářská práce se zabývá zdroji sloužící k vytápění rodinných domů. Jejich výhodami či nevýhodami a problematikou spojenou s výběrem zdroje tepla. První část práce obsahuje především obecné informace o jednotlivých ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Galík, Tomáš
  Tato bakalářská práce vznikla za účelem obeznámení se zdroji tepla vyuţívaných v rodinných domech a návrhu vytápěcího systému pro konkrétní dům. První část práce je rešeršní a popisuje výhody a nevýhody jednotlivých zdrojů. ...
 • Návrh zdroje tepla pro domovní vytápění 

  Dobai, Szabolcs
  Táto bakalárska práca sa zaoberá vykurovaním a výberom vhodného zdroja tepla pre rodinné domy. V prvej kapitole sú popísané zdroje tepla využívané pre vykurovanie rozdelené podľa paliva. Druhá časť je venovaná výpočtu ...
 • Rekonstrukce otopného systému bytového domu 

  Zlámalová, Petra
  Diplomová práce se skládá ze tří základních částí. V první části jsou uvedeny možnosti vytápění bytového domu. Druhá část se zabývá výpočty tepelných ztrát objektu. A třetí část uvádí ekonomické posouzení jednotlivých variant.
 • Vytápění logistického centra 

  Spurný, David
  Cílem této bakalářské práce je vypracování projektu vytápění logistického centra v Brně. Tato práce je rozdělená na dvě části, první teoretickou část, věnuji popisu jednotlivých zdrojů tepla. V druhé, výpočtové části, bude ...
 • Vytápění výpravní budovy 

  Panáková, Eliška
  Tématem Bakalářské práce je návrh vytápění a přípravy teplé vody ve stávajícím objektu výpravní budovy v obci Moravské Bránice. Objekt je dvoupodlažní, podsklepený se sedlovou střechou. Je zde popsáno obecné rozdělení ...