Now showing items 1-19 of 19

 • Hnací ústrojí řadového čtyřválcového zážehového motoru 

  Mačuga, Martin
  Dle daného vrtání válce, zdvihu a ideálního indikátorového diagramu budeme zjišťovat maximální tlak ve válci a dále navrhovat rozměry pístní skupiny ( pístu a pístního čepu) a také ojnice. Pak budeme provádět pevnostní ...
 • Hnací ústrojí řadového šestiválcového vznětového motoru 

  Barvík, Rostislav
  Pro návrh motoru je důležitý indikátorový diagram z něhož se určí maximální tlak ve válci. Pomocí tohoto tlaku a doporučených hodnot, vyplývajících ze zadaných parametrů (vrtání, zdvih…) se navrhnou základní rozměry pístní ...
 • Jeřábová kočka 

  Komůrka, Martin
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu mechanismu zdvihu jeřábové kočky pro nosnost 20 000kg a zdvih 36m. Pro toto zadání jsou provedeny potřebné výpočty týkající se kladkostroje, jeřábového lana, kladek a lanového ...
 • Manipulační vozík pro manipulaci s velkonábalem o nosnosti 1500 kg 

  Gavenda, Jiří
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčním návrhu jednoduchého manipulačního vozíku pro snadné vyjmutí velkonábalu o hmotnosti 1500 kg z navíječky linky a odsunutí mimo linku. Cílem je navržení jednoduché konstrukce ...
 • Manipulátor pro zakládání válců 

  Kadlec, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem „manipulátoru pro zakládání válců“. Tento manipulátor je součástí komplexu kartáčovacího stroje, který není součástí mé diplomové práce. Pomocí manipulátoru je umožněna výměna válců z ...
 • Mostový jeřáb - návrh jeřábové kočky 

  Brzobohatý, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 200 t. Hlavním cílem práce jsou návrhy a výpočty vybraných součástí mechanismu zdvihu a součástí se zdvihem bezprostředně souvisejících. ...
 • Motory Honda řady B 

  Smělý, Jiří
  Tématem bakalářské práce jsou benzínové čtyřdobé spalovací motory Honda řady B (značené B-series) se zaměřením na jejich parametry, konstrukci a použití v jednotlivých modelech v průběhu produkce. Pozornost je věnována ...
 • Návrh a konstrukce manipulátoru a akumulačního zásobníku dřevěných lamel 

  Nadymáček, Tomáš
  Náplní této diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru dřevěných lamel. Práce obsahuje návrh dvou variant řešení pro dvě hlavní části stroje, výpočtovou část, konstrukční řešení jednotlivých částí. Součástí diplomové ...
 • Návrh elektrického kladkostroje 

  Bádr, Miroslav
  Cílem práce bylo vytvořit technickou dokumentaci k elektricky poháněnému kladkostroji s ručně poháněným pojezdem. Zadány byly základní parametry jako nosnost, zdvih a rychlost zdvihu. Nejprve byl proveden výpočet zatížení ...
 • Návrh elektrického podvěsného kladkostroje nosnosti 250 kg 

  Otevřel, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického podvěsného kladkostroje. Zvolením elektrického pohonu zdvihu, ručního pojezdu a lanového zdvihového mechanismu se dosáhne jednoduché konstrukce pro snadnou výrobu. V této ...
 • Pojezdové a zvedací zařízení 

  Bernard, Vladislav
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu a výpočtu manipulačního zařízení určeného k přepravě vrtulníku BELL mezi hangárem a letištní plochou. V první části práce je uveden rozbor možných mechanismů použitelných k manipulaci ...
 • Realizace edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem 

  Tomeček, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací edukační úlohy na experimentální stanici s vačkovým mechanismem. Cílem edukační úlohy je prakticky studenty v rámci výuky seznámit s analýzou kinematických veličin vačkových ...
 • Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi 

  Rozsíval, Jan
  Práce obsahuje funkční výpočet zdvihového ústrojí, konstrukční návrh a pevnostní kontrolu nosné konstrukce jeřábu v souladu se zadanými parametry. Součástí bakalářské práce je částečná výkresová dokumentace.
 • Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru 

  Stejskal, Miroslav
  Miroslav STEJSKAL Válcová jednotka dvoudobého motocyklového motoru V úvodu práce je stručně popsána funkce dvoudobého motoru. Dále je dle zadaných základních geometrických a termodynamických parametrů určen maximální tlak ...
 • Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření 

  Steidl, Adam
  Práce se zabývá problematikou elektromagnetů, které jsou užívány, jako ovládací prvky v elektrických přístrojích, a je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část popisuje elektromagnet, jako elektrický ...
 • Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření 

  Steidl, Adam
  Tato práce se zabývá problematikou elektromagnetů, které jsou užívány jako ovládací prvky v elektrických přístrojích. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje popisu elektromagnetu, jeho ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Juda, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 16 000 kg. Práce obsahuje výpočty základních parametrů zdvihu (průměr lana, průměry kladek, celkové rozměry lanového bubnu, návrh elektromotoru, ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábové kočky 

  Dokoupil, Jan
  Bakalářská práce řeší návrh zdvihového mechanismu se jmenovitou nosností 20000 kg. Výpočty určují parametry kladkostroje, rozměry lanového bubnu, jeho uložení a pevnostní kontrolu. Je navržen pohon mechanismu a zpracována ...
 • Zdvihový mechanismus jeřábu 25 t 

  Strommer, Bohumír
  Náplní této bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu jeřábové kočky o nosnosti 25 000 kg. Návrh spočívá ve výpočtech hlavních rozměrů jednotlivých částí zdvihového mechanismu, jako průměry vodících kladek, celkové ...