Now showing items 1-1 of 1

  • Jeřáb nástěnný 

    Gavenda, Jiří
    Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem nástěnného otočného jeřábu. Cílem je navržení hlavní nosné konstrukce. Jedná se o její navržení včetně zpracování důležitých pevnostních výpočtů. Navržený jeřáb umožňuje ...