Now showing items 1-3 of 3

 • Comparison of biogenic amines and mycotoxins in alfalfa and red clover fodder depending on additives 

  Adam, Vojtěch; Zítka, Ondřej (MDPI, 2017-04-30)
  In the production of fermented feed, each crop can be contaminated with a variety of microorganisms that may produce natural pollutants. Biogenic amines, mycotoxins, and undesirable organic acids can decrease health feed ...
 • Stabilita vybraných mykotoxinů v pivu 

  Štáblová, Taťána
  Mykotoxiny jsou toxické sekundární metabolity plísní, které napadají obiloviny jako např. ječmen, ze kterého se mykotoxiny následně dostávají do piva. Předložená práce se zaměřuje na mykotoxiny – ochratoxin A, deoxynivalenol ...
 • Stanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmeni 

  Wawroszová, Simona
  Tato bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu zearalenonu ve sladovnickém ječmeni pomocí imunochemické metody ELISA a následně pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V teoretické části byly ...