Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza vybrané firmy 

  Nejedlý, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá analýzou společnosti ZEMAKO, s.r.o. V úvodu jsou vymezena východiska práce, cíle a metody. Jde-li o teorii, zvláštní pozornost je zaměřena především na analýzu SLEPTE, Porterovu teorii konkurenčních ...
 • Možnosti zefektivnění procesu obrábění ve výrobě těles VE, VP30 

  Švaříček, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou obráběcího procesu ve výrobě těles VE, VP30 pro rotační vstřikovací čerpadla v konkrétních podmínkách společnosti BOSCH DIESEL s.r.o. Jihlava se záměrem navržení možností zefektivnění ...
 • Návrh aplikace pro zefektivnění zaškolení nových zaměstnanců 

  Tilšer, David
  Obsahem této práce je navrhnutí aplikace pro zefektivní zaškolení nových zaměstnanců. Samotná práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části probírám použité techniky. V praktické části probírám, jak ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu 

  Hruška, Lukáš
  Cílem této diplomové práce byl návrh na zefektivnění procesu obrábění dílu pro vstřikovací formu. V práci byl popsán původní stav obrábění dílu vstřikovací formy z hlediska technologie třískového obrábění, zahrnující popis ...
 • Návrh na zefektivnění procesu obrábění válcové součásti pro ropné vrty 

  Koudela, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zefektivnění obrábění při výrobě vnitřní objímky pro ropné vrty ve společnosti Sanborn a.s. V diplomové práci jsou stručně popsány použité technologie obrábění, dále je zde popsána ...
 • Návrh na zefektivnění výroby strojírenského dílu 

  Hapala, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zefektivnění výroby dílce. V teoretické části byly popsány technologie frézování a vrtání. V praktické části byl proveden rozbor stávající technologie výroby dílce a analýza časové ...
 • Návrh technologie obrábění pro výrobu součásti základna kamery 

  Trčka, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zefektivněním procesu obrábění součásti Základna kamery ve spolupráci se společností PEVOT Produkt s.r.o. První část je zaměřena na rozbor stávající technologie obrábění z hlediska použitých ...
 • Návrh zefektivnění výroby válcové součásti hydraulického systému 

  Jantač, Marek
  Diplomová práce se v úvodu zabývá technologičností výroby součásti hydraulického ventilu. Následně jsou teoreticky popsány použité technologie výroby a zároveň podrobně analyzován stávající výrobní postup. Cílem práce bylo ...
 • Racionalizace výroby tělesa brusky 

  Mišelnický, Lukáš
  Práce je zaměřena na racionalizaci výroby Tělesa brusky, jakožto speciálního příslušenství pro svislý soustruh s typovým označením BASICTURN 1250 od firmy TOSHULIN, a.s. V práci jsou popsány problémy současné výroby a ...
 • Řízení projektů výrobních zakázek 

  Fiala, Ivo
  Tato diplomová práce se zabývá zlepšením procesů u řízení projektů v podniku Alstom Power s.r.o.. Práce je rozdělena do tří základních částí – teoretická východiska práce, analytická a návrhová část. V teoretické části ...
 • Studie zefektivnění přípravy výroby u vybrané technologie 

  Šudoma, Michal
  Práce se zabývá zefektivněním přípravy výroby litin s kuličkovým grafitem (LKG). Litina vytavená v kuplovně je přepracována využitím technologií sekundární metalurgie a chemického ohřevu. Cílem práce je aplikovat známé ...
 • Technologie výroby vybraného sortimentu nástrojů s aplikací vysoce produktivního výrobního zařízení 

  Zdařil, David
  Cílem této práce je rozbor problematiky zajištění řezných nástrojů pro interní využití ve firmě STERCH-INTERNATIONAL s.r.o. Jedná se zejména o výrobu a přeostřování stopkových fréz a vrtáků pro specifické aplikace při ...