Now showing items 1-10 of 10

 • Administrativní budova 

  Marek, Václav
  Předmětem diplomové práce je návrh administrativní budovy v Chotěboři. Budova je navržena jako dvoupodlažní a je členěna na dvě oddělené provozní jednotky. První provozní, dvoupodlažní jednotka je určena pro projekční ...
 • Areál VUT Kraví hora 

  Vrlová, Ela
  Tématem zadání diplomové práce Areál VUT Kraví hora je řešení rámcové strategické studie areálu VUT na Kraví hoře z předchozího semestru do měřítka 1:200. Předmětem je zpracování konceptu s cílem skloubit zájmy VUT a města ...
 • Construction of modular green roof panel 

  Hejl, Martin (IOP Publishing, 2020-10-08)
  This article is dedicated to make people familiar with process of creating new construction of modular green roof panel. Article also shows creative process of prefabricated panel and all versions of its construction from ...
 • Dobudování VUT - Fakulta výtvarných umění 

  Sukač, Richard
  Diplomová práce řeší novostavbu Fakulty výtvarných umění v Brně u ulice Veveří. Řešené území se nachází na rozhraní městských částí Brno-Střed a Brno-Žabovřesky. Je vymezena ulicemi Veveří, Šumavská a Bulínova. Jedná se o ...
 • Kraví hora - rodinné stříbro VUT 

  Juračková, Lenka
  Předmětem diplomové práce je architektonické studie, která řeší nové využití areálu VUT na Kraví hoře. Velkou část Kraví hory tvoří park, na který ze západu navazuje Náměstí Míru, z východu budovy Fakulty stavební. Toto ...
 • Městský dům - architektura kombinace funkcí 

  Mertlíková, Klára
  Předmětem diplomové práce je architektonická studie intenzivní městské struktury – městského domu v Brně-Zábrdovicích. Návrh pracuje s principem multiplicity, pro kterou je charakteristické znásobení pozemku, využití ...
 • Nové brněnské hlavní nádraží a jeho veřejná prostranství 

  Zrníková, Kamila
  Předmětem návrhu je nová výšková dominanta města Brna. Jedná se o budovu, která se promítne na panoramatu města. Budovu, která bude důležitou součástí nové Jižní čtvrti a nového Hlavního nádraží. Samotná stavba se stane ...
 • Přidaná hodnota zelených střech 

  Hrachovina, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá analýzou zelené střechy coby části konstrukce stavby, kdy shrnuje zásady správného návrhu jednotlivých vrstev střechy. Plynule navazuje hlavní část práce, která zkoumá zelené střechy ve vztahu k ...
 • Studium odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střeše 

  Pilinszki, Martin
  Diplomové práce se zabývá studiem odtoku přívalových dešťů na ploché vegetační střeše. Podrobněji se práce zaměřuje na problematiku odtoku při různých skladbách ploché a vegetačních střech. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno ...
 • Využití čistírenských kalů do zelené infrastruktury 

  Kozová, Barbora
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití čistírenských kalů do zelené infrastruktury v souladu s principy oběhové ekonomiky. V první části se řeší úpravy a zpracování kalu na čistírnách odpadních vod a dále ...