Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza dopravních prostředků v zemědělské prvovýrobě 

  Raška, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá porovnáním spotřeb a výkonností různých transportních souprav v zemědělské prvovýrobě. V první části se věnuje možnostmi dopravy velkoobjemových hmot v zemědělství. Následuje popis porovnávaných ...
 • Hydraulický manipulátor pro manipulaci se senáží 

  Raška, Michal
  Bakalářská práce se zabývá konstrukcí a základními výpočty nutnými pro návrh manipulátoru s kulatými balíky senáže. Tento manipulátor bude připevněn k podvozku bývalého sběracího návěsu MV 3-042 a bude sloužit k přepravě ...
 • Interakce mobilních pracovních strojů a pojížděného podloží 

  Pokorný, Jan
  Tato práce se zabývá vzájemnou interakcí jedoucího mobilního pracovního stroje s pojížděným podložím se zaměřením na chování stroje a jeho konstrukčních celků při jízdě po povrchu, přičemž v práci jsou zahrnuty i pracovní ...
 • Studie tandemových návěsů užívaných v zemědělství 

  Szymeczek, Ondřej
  Tato bakalářská práce pojednává o tandemových návěsech přípojných k traktorům a jejich využívání v zemědělství. Výhradní část práce je věnována konstrukčním prvkům a uzlům těchto strojů. Další část tvoří popis několika ...
 • Studie tridemových traktorových návěsů užívaných v zemědělství 

  Molva, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovým pohledem na traktorové tridemové návěsy, které dnes můžeme spatřit v zemědělství. Většinová část práce je zaměřena na popis nejdůležitějších konstrukčních prvků, ze kterých se ...