Now showing items 1-3 of 3

 • Detekce infiltrace srážkové vody metodou EIS 

  Lipinský, Vít
  Diplomová práce se zabývá detekcí infiltrace srážkové vody v zeminách pomocí metody elektrické impedanční spektrometrie. Jejím cílem je posoudit vhodnost této metody a měřicí aparatury pro úlohu infiltrace vody v zeminách.
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Stabilizace podkladních vrstev dopravních staveb pomocí druhotných surovin 

  Buřičová, Karolína
  Práce se věnuje tématu využití druhotných surovin, které je v současné době aktuální. Cílem je navržení možného způsobu využití těchto surovin při stabilizaci podkladních vrstev dopravních staveb. Práce hodnotí parametry ...