Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh betonových konstrukcí s využitím moderních kompozitních materiálů 

    Badány, Kristián
    Táto práca sa v prvej časti zaoberá základnými informáciami o nekovovej výstuži a jej všeobecným návrhom, v druhej časti je posúdená prefabrikovaná oporná stena. Oporná stena je navrhnutá vo viacerých variantoch: v prvom ...
  • Posouzení stability kotevního systému 

    Krško, Matúš
    Bakalárska práca je zameraná na problematiku stability kotevného systému. Teoretická časť sa zaoberá rozdelením a technológiou výstavby kotvených stien a poruchovými stavmi, ktoré môžu nastať. Ďalej sú predstavené metódy ...