Now showing items 1-1 of 1

  • Elektrický oblouk ve spínacích přístrojích 

    Kutal, Ondřej
    Tato práce se zaměřuje na popis vzniku, vlastnosti a chování elektrického oblouku v elektrických přístrojích. Dále se zaměřuje na to, jakým způsobem vzniká elektrický oblouk a jaký má vliv na kontakty elektrického přístroje. ...