Now showing items 1-14 of 14

 • Návrh modernizace železniční stanice Bohuslavice nad Vláří 

  Štěpán, Jan
  Cílem práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Bohuslavice nad Vláří. Rekonstrukce zahrnuje úpravu zhlaví a geometrických parametrů koleje pro navýšení rychlosti v hlavní koleji na nejvyšší možnou hodnotu. Součástí ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Čadca 

  Juchelková, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem modernizace železniční stanice Čadca. Obsahem této práce je návrh rekonstrukce zhlaví, zvýšení rychlosti v hlavních kolejích na 140 km/h, odstranění úrovňových přechodů pro cestující ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Hanušovice 

  Veselý, Miroslav
  Cílem diplomové práce je navrhnout modernizaci železniční stanice Hanušovice. Mezi požadavky na vypracování patří rekonstrukce obou zhlaví stanice, zvýšení rychlosti v hlavní koleji na maximální možnou, dále návrh nástupišť ...
 • Návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí 

  Málek, Jiří
  Tématem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Valašské Meziříčí. Práce zahrnuje rekonstrukci obou zhlaví a konstrukční uspořádání nástupišť pro bezpečný pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ...
 • Návrh rekonstrukce ždíreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Málek, Jiří
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci ždíreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku, ...
 • Návrh rekonstrukce žďáreckého zhlaví v žst. Hlinsko v Čechách 

  Janda, Filip
  Cílem této bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci žďáreckého zhlaví v železniční stanici Hlinsko v Čechách. Rekonstrukce zahrnuje nezbytná přípojná pole před a za výhybkami. Součástí práce je obnova železničního spodku ...
 • Návrh úprav zhlaví žst. Maloměřice 

  Bětík, Václav
  Cílem této diplomové práce je navrhnout zapojení vjezdové skupiny třídícího nádraží železniční stanice Maloměřice, a to včetně napojení na spojky do traťových kolejí ve směru odbočení Hády a železniční stanice Královo Pole, ...
 • Rekonstrukce severního zhlaví žst. Mariánské Lázně 

  Kocourek, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je navrhnout rekonstrukci severního zhlaví železniční stanice Mariánské Lázně, tak aby došlo ke zlepšení a modernizaci jeho současného technického stavu.
 • Rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice - Ostrava-Vítkovice 

  Mojžíšek, Dominik
  Cílem bakalářské práce je návrh rekonstrukce traťového úseku Ostrava-Kunčice – Ostrava-Vítkovice. Zaměřuje se na návrh úpravy geometrických parametrů koleje, návrh vhodné skladby železničního svršku a spodku, návrh ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n 

  Král, Vladimír
  Cílem diplomové práce je rekonstrukce železniční stanice Trutnov hlavní nádraží z hlediska vyhovění stávajícího provozu a především s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Bylo tedy nutné navrhnout ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou 

  Klar, Vít
  Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce železniční stanice Veselí nad Moravou. Součástí přestavby bude obnova železničního svršku a spodku včetně systému odvodnění a renovace nástupišť pro umožnění přístupu osob s ...
 • Studie modernizace železničního uzlu Žilina 

  Mastilová, Hana
  Cílem diplomové práce je studie modernizace železničního uzlu Žilina. Ve stanici dochází k úpravě osobního nádraží, redukci odstavného kolejiště a zrušení třídicího nádraží. V práci je navrženo nové vedení průjezdných ...
 • Studie rekonstrukce železničních stanic Ostružná a Horní Lipová 

  Látal, Jan
  Výsledkem této práce bude návrh rekonstrukce železničních stanic Ostružná a Horní Lipová tak, aby splňovala následující podmínky. Musí být zajištěn bezproblémový pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace ve ...
 • Terminál Unkovice VRT 

  Machová, Petra
  Cílem diplomové práce je kompletní dispoziční návrh přestupního terminálu na plánované vysokorychlostní trati Brno – Břeclav. Práce se věnuje kolejovému řešení ve stanici s odbočkou na vysokorychlostní trať vedoucí do ...