Now showing items 1-20 of 20

 • Analýza nákladů na rekonstrukci bytu při standardním a nadstandardním provedení 

  Pavlová, Nikola
  Tato bakalářská práce se zabývá standardním a nadstandardním provedením rekonstrukce půdních prostor na byt a jejím následným oceněním dle Oceňovací vyhlášky. V teoretické části je zaměřena na problematiku cen a nákladů a ...
 • Analýza penzijních fondů pomocí časových řad 

  Heikenwälder, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá analýzou zhodnocení penzijních fondů v České republice. Pojednává o teorii časových řad a regresní analýze. Analyzuje zhodnocení jednotlivých fondů a možnosti odhadů budoucího zhodnocení.
 • Hodnocení vlivu změny vnitřních konstrukcí bytů na tržní hodnotu nemovitosti 

  Vlastníková, Tereza
  Diplomová práce se zabývá hodnocením vlivu stavební úpravy na tržní cenu nemovitosti. Pro hodnocení byl vybrán konkrétní typ nemovitosti – byt v panelovém domě. Byla vytvořena databáze tržních nabídkových cen bytů před a ...
 • Investice do bytových jednotek ve vybraných městech České republiky 

  Sibor, Filip
  Diplomová práce na téma investování do bytových jednotek ve vybraných městech ČR je zpracována v reakci na prudký růst cen nemovitostí v posledních letech. Tato situace vyvolala změnu výnosnosti u pronajímaných bytových ...
 • Investiční prostředí ve virtuální real cash ekonomice 

  Lehnert, Filip
  Předmětem této diplomové práce je seznámení čtenáře s problematikou možných finančních investic ve virtuální ekonomice s reálnými peněžními prostředky a navržení strategie vedoucí k co největšímu zhodnocení počátečního ...
 • IPO akcií z pohledu investorů 

  Nekovář, Tomáš
  Bakalářská práce analyzuje důsledky IPO akcií v České republice pro investory od počátku emise vybraných hlavních titulů Burzy cenných papírů Praha až po současnost. A to z pohledu zhodnocení kurzu akcie a zisku vyplacených ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingového plánu podniku 

  Tomečková, Michaela
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Maralex trade s. r. o. a následně podat návrh a řešení v této oblasti včetně ekonomického vyhodnocení situace. Tato společnost ...
 • Návrh a ekonomické zhodnocení marketingového plánu podniku 

  Tomečková, Michaela
  Hlavním předmětem této bakalářské práce je vypracování návrhu marketingového plánu pro firmu Maralex trade s. r. o. a následně podat návrh a řešení v této oblasti včetně ekonomického vyhodnocení situace. Tato společnost ...
 • Oceňovací standard – metoda nejvyššího a nejlepšího využití 

  Klika, Pavel (Akademické nakladatelství CERM, 2018-06)
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé ...
 • Optimalizace vybrané technologie obrábění 

  Mohyla, Petr
  Předmětem této bakalářské práce je rozbor technologického procesu výroby součásti „Těleso Kola“ na soustruhu SV18RA a na nově zakoupeném CNC DOOSAN PUMA 2600 SY. Je představena společnost LMR s.r.o., která danou součást ...
 • Podnikatelský záměr 

  Plánská, Alexandra
  Předmětem diplomové práce je projekt „Turistické centrum SOLNICE", jehož obsah tvoří stavební obnova a rekonstrukce dvou historických budov umístěných v Městské památkové rezervaci Znojmo na rodinný penzion kategorie *** ...
 • Podnikatelský záměr - založení malého vinařství 

  Šoukalová, Jitka
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského plánu na založení malého moravského vinařství s názvem MALÝ LEV, s. r. o. Společnost se bude zabývat pěstováním vinné révy, jejím zpracováním do podoby zemských vín ...
 • Podnikatelský záměr - zřízení nové firmy Barf Brno Market 

  Snopková, Monika
  Cílem této diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na zřízení nové firmy Barf Brno Market, s. r. o. Firma se zabývá zejména prodejem syrového masa pro psy a ostatních doplňků. Součástí práce je také ekonomické ...
 • Systémové pojetí metody nejvyššího a nejlepšího využití při oceňování nemovitostí 

  Klika, Pavel
  V současné době, kdy v důsledku rozvoje mezinárodního investičního trhu roste vliv legislativy okolních zemí a zejména zemí EU na oceňování majetku, vzniká potřeba sjednotit nejenom oceňovací postupy, ale i jednotlivé ...
 • Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP 

  Jünglingová, Ivana
  Cílem práce„ Zhodnocení možných přínosů Enterprise Europe Network pro MSP“ je popsat a zhodnotit poskytované služby sítě Enterprise Europe Network v konkrétním podnikatelském prostředí. Teoretická část je zaměřena na obecnou ...
 • Zhodnocení odpadového materiálu - vaječných skořápek 

  Zlámal, Filip
  Předložená bakalářská práce se zabývá využitím odpadového materiálu – vaječných skořápek a zhodnocení této odpadové suroviny pro získání zajímavých a hodnotných produktů. V úvodní části práce jsou popsány vlastnosti, složení ...
 • Zhodnocení využitelnosti letiště Ostrava pro velkokapacitní letouny 

  Mácha, Petr
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit využitelnost letiště Ostrava v jeho aktuálním stavu pro velkokapacitní letouny. Úvodní část obsahuje výčet letounů dané kategorie a charakterizuje současné parametry letiště Ostrava. ...
 • Zhodnocení vyvíjené aplikace a návrh změn na zlepšení 

  Svoboda, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením vyvíjené aplikace a následným návrhem změn, které by měly přispět ke zlepšení aplikace. Práce obsahuje teoretická východiska potřebná pro základní orientaci v problematice, důkladnou ...
 • Zpráva o Ateliéru grafického designu 1 

  Hrabalová, Anna
  Diplomová práce dokumentuje 6 let fungování Ateliéru grafického designu 1 a zamýšlí se také nad budoucností toto "prostoru" potažmo oboru obecně.
 • Zpráva o Ateliéru grafického designu 1 

  Klímová, Nela
  Diplomová práce dokumentuje šest let fungování Ateliéru grafického designu 1 a věnuje se možnostem prezentace ateliéru.