Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Elektrovod Žilina, a.s. pomocí časových řad 

    Štrocholec, Dušan
    Bakalárska práca je zameraná na zhodnotenie ekonomickej situácie spoločnosti Elektrovod Žilina, a.s. prostredníctvom analýzy vybraných ekonomických ukazovateľov a zároveň obsahuje návrhy na zlepšenie tejto ekonomickej ...
  • Návrh změn ekonomického IS firmy 

    Krejčová, Lenka
    V tejto bakalárskej práci sa zaoberám analýzou súčasného stavu ekonomického informačného systému vo firme a na jej základe navrhujem nový informačný systém. Jeho prerobenie je nevyhnutné z dôvodu rozširujúcich sa aktív ...