Now showing items 1-6 of 6

 • AACVD Synthesis and Characterization of Iron and Copper Oxides Modified ZnO Structured Films 

  Claros Vargas, Martha Carmiňa; Šetka, Milena; Yecid P., Jimenez; Vallejos Vargas, Stella (MDPI, 2020-03-05)
  Non-modified (ZnO) and modified (Fe2O3@ZnO and CuO@ZnO) structured films are deposited via aerosol assisted chemical vapor deposition. The sulics of these structured films. Static water contact angle measurements for these ...
 • Polovodičové senzory plynů pro detekci organických plynů a par 

  Šedivý, Matúš
  V tejto bakalárskej práci sú rozobrané základné vlastnosti senzorov. Ďalej obsahuje prehľad v súčasnosti najčastejšie používaných typov senzorov plynov, ktoré sú rozdelené podľa ich fyzikálneho princípu. Jadrom práce je ...
 • Příprava vysoce dopovaných ZnO nanodrátů 

  Andrýsek, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou ZnO nanodrátů, jejich dopováním a analýzou. Nanodráty byly připraveny oxidací mosazné fólie za vyššího tlaku a teploty a pomocí depozice zinku v oxidační atmosféře. V práci je popsán ...
 • Studium růstu ZnO krystalů ze supersaturovaného alkalického elektrolytu 

  Bannert, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá studiem růstu krystalů oxidu zinečnatého ze supersaturovaných roztoků s využitím skenovacího elektronového mikroskopu a metody XRD. Práce je rozdělená na teoretickou a experimentální část. V ...
 • Vliv antibakteriálních nanomateriálů na vznik bakteriální rezistence 

  Bábíková, Daniela
  Bakteriální rezistence vůči antibiotikům je již dlouhá léta diskutovaným problémem. Antibiotika jsou používána v zemědělské prvovýrobě, konkrétně v chovu prasat. Vysoká koncentrace zinku se však dostává do půdního prostředí ...
 • Zinek a jeho sloučeniny 

  Štefka, Michal
  Cílem bakalářské práce je příprava tří po sobě jdoucích sloučenin zinku. V teoretické části si práce všímá nejčastějších fyzikálních a chemických vlastností některých anorganických sloučenin tohoto prvku. Jsou to především ...